A Szent Margit kápolna története (Befejező IV. rész)

A Helyismeret wikiből
Írta: Schildmayer Ferenc


Mint korábban olvashattuk, a Szent Margit kápolna felszentelése 1884. július 13-án megtörtént. Ezzel építésének legfontosabb részei lezárultak, azonban történetének további események is részét képezik. A Veszprém című hetilapban megjelent híradás szerint 1885. június 24-én ...délelőtt 10 órakor lesz a kápolna előtt felállított kereszt ünnepélyes felszentelése; az ünnepi szertartást és a szent beszédet főtisztelendő Bellaágh József vörösberényi plébános úr fogja végezni. Délben díszebéd a Hattyú vendéglőben, este táncvigalom.

Ezt az eseményt a kereszt talapzatán látható „ide helyheztetett 1885” bevésés örökíti meg. Sajnos egyre nehezebben olvashatóan „ismét 1930” bevésés is van az említett felirat alatt, az újabb áthelyezésről közelebbi adat nem ismert. Valószínű a kápolna kerítésének kialakítása során került erre sor.

Az adományozások nem szűntek meg a felszenteléssel, továbbra is jelentek meg ilyen híradások a lapokban. Például 1886. augusztus 1-én Dr. Laky Kristóf cs. és kir. Kamarás ő méltósága Radegundból egy gyönyörű misemondó könyvet küldött. Év elején Lakyné és Jagosits Mária kisasszony adtak ajándékot, melyért forró köszönetet mondott Brenner Lőrinc részvénytársulati elnök s a Margit kápolna gondnoka. Évente említik az újságok a Margit búcsú sikeres eseményeit, amelyek a Szent Margit kápolnához kötődtek.

1889. július 21-én a Veszprém című lapban megjelent hosszú híradás Az almádi búcsú címen számol be az eseményről. Nagy vihar támadt és a Balatonon a Kelén új gőzhajó ebben a nagy viharban fényesen kiállotta az életképesség próbáját. A részletes leírás igen érdekesen és élvezetesen ismerteti egy balatoni vihar lezajlását a fürdőházban, a vendéglőben és a vízen horgonyzó hajón.

1894. augusztus 28-án megtartott búcsúestélyen a ...jótékonycélu zongora sorsjáték kihúzása is megtörtén. A kápolna pedig megkapta az igen csinos szerkezetű fisharmoniumot, mint a Vigalmi Bizottság szorgalmaskodásának hasznos gyümölcsét. A búcsú estély hajnalig tartott s a távozók azzal köszöntek el hogy jövő évben újból itt találkozunk.

Későbbiekben is jelentek meg hírek a kápolnáról, de inkább egy-egy esemény kapcsán. Így például 1898. július 27.-i hír, miszerint Geiszler Jenőné Csinos szőnyeget adományozott a kápolna számára. Fontos esemény zajlott le 1899. július 9-én, amelyről az alábbiak szerint számolt be a Veszprémvármegye című hetilap. Múlt szombaton délután lélekemelő ünnepély zajlott le Almádiban. Az újonépült kápolna sekrestye alapkövét tették le, szép ünnepség között. Díszes közönség gyűlt egybe a kápolnaparkban. Brenner Lőrinc fürdőigazgató kápolnagondnok vezetése alatt küldöttség ment ő nagysága Geiszler Jenőné úrnőért, aki az alapkövet letette. A gondnok úr lelkes beszédet mondott, mire ő nagysága felbokrétázott kalapáccsal az Atyának és Fiúnak a Szentléleknek nevében háromszor ráütött az alapkőre, mely után a közönség lelkes éljenzésbe tört ki s a kőművesek az alapkövet befalazták. A szép aktusról jegyzőkönyvet vettek fel s ez be fog falaztatni a sekrestye falba. Ezután az alapkő letevő úrnő bő áldomást rendezett a nagyvendéglőben s megajándékozta a kőműveseket.

A kápolna építése nagy jelentőségű volt az akkori, viszonylag kis fürdőhelynek számító Almádiban. Nem csoda, ha a korabeli újságok minden kis mozzanatról tudósítottak, amelyik a településsel összefüggött, legyen az telekvásárlás és rajta nyaralóépítés, vagy a vasút építésének folyamatos szorgalmazása

A kápolna építésének történetéből jól látszik, milyen jelentősége van a közadakozás formájában megnyilvánuló, a település lakóinak és nyaralóinak a nemes cél érdekében történő összefogásának, jótékonykodásának.

Remélhetőleg sikerült a Szent Margit kápolna építésének történetét, bár a kevésbé érdekeset kihagyva, megismertetni a tisztelt olvasókkal.

Kapcsolódó cikkek

Forrás

Új Almádi Újság[1] 2006. (18. évf.) 8. sz. 2. p.

Külső hivatkozás

  1. Új Almádi Újság honlapja