A Szent Margit kápolna története (III. rész)

A Helyismeret wikiből
Írta: Schildmayer Ferenc
Térkép részlet 1928-ból

A kápolna építésével kapcsolatos hírek gyakran követik egymást. 1883. május 6-án két híradás jelent meg, újabb adakozók felsorolásával, a lelkes adakozásnak láthatóan nincs vége. Brenner Lőrinc a Bizottság elnöke, a Veszprém című újságban köszönetének tolmácsolása mellett kéri, hogy a felajánlott anyagokat a kápolna építéséhez már a jövő héten szállítani szíveskedjenek - annál is inkább - mert a kápolna építése a jövő héten meg fog kezdetni. 1883. június 17-én volt a fürdőhely évente szokásos ünnepélyes megnyitása, ...ugyanezen alkalommal lesz a kápolna tetejére az öröm zöldág kitűzve, miután Isten és a jó emberek segítségével a kápolna falai mára a tető magasságot elérték.

A következő híradások az 1883. július 20-án és 27-én kelt Fürdői levél címen. Előbbiben egy kis érdekesség: Tegnap virradóra ellopták Kurcz bátyánk csirkéit, ki azóta minden fürdő-vendégben a csirketolvajt keresi. A 27-i levélben a nyári pletykák mellett A kápolna felépült ugyan, de nincs betetőzve, agyon mossa a zápor! Bőkezű adakozásairól ismert hazafias papságunk, nem hiszem, hogy sokáig hagyja ily elhagyottan állani ezt a valóban csinos kis kápolnát, nem kell rá több, csak néhány ezer zsindely írja az -s -s monogrammal jelzett szerző.

Érdekes módon 1884. július 6-ig nincs híradás a kápolnáról, minden bizonnyal csendben épült. Ekkor viszont a következő olvasható: Templomszentelés. Almádiban a közadakozásból épült Margit kápolna ünnepélyes beszentelése e hó 13-án fog megtörténni. A beszentelési ünnepélyt társasebéd követi az Almádi nagyvendéglőben, melynek költsége aláírás útján fog fedeztetni; ezt követi a búcsú népünnepély, mely általános kivilágítás és pirotechnikai műmutatvánnyal fog lezáratni.

1844. július 20-án kéthasábos nagy tudósítás jelent meg a Veszprém hetilapban Az almádi-i Margit-kápolna felszentelése. 1884. év július hó 13. cím alatt. Lapunk terjedelme nem teszi lehetővé ezen hosszú cikk közlését, holott igen érdekes képet láttat egy kis település kicsi templomának óriási érdeklődés melletti felszenteléséről, ezért rövidítve ismerhetjük meg fontosabb mozzanatokat az említett cikkből.

A legszebb nyári napok egyike volt, midőn már kora reggel százával és százával -nem is számítva az előző napon való kirándulókat — zarándokolt Veszprém és vidékének közönsége Almádiba, hogy mindenki egyéni megjelenésével és amennyire lehet emelje az ünnepély nagyszerűségét.

A rendezőség elnöke Brenner Lőrinc, tagjai Vizner János, Balogh Károly, Kurcz Rudolf, Czollenstein Ferenc és Krisztián József, valamennyien az Almádi Fürdő Rt. vezetőségének tagjai voltak. A kápolnát virágokkal és koszorúkkal díszítették ...a kápolna ajtaja mellé pedig Kurcz Rudolf egy igen csinos - sásból, faágakból és virágokból készült góth stylü szószéket emelt. Tíz órakor már ...ezrekre menő közönség ... fogadta, Bellaágh József vörösberényi plébános és Kisovics József apátkanonok, veszprémi plébános urak vezette, Vörösberényből indult körmenetet. 36° R (29° C) melegben megérkezvén... Brenner Lőrinc néhány mondat kíséretében átadta a kápolna kulcsát Bellaágh plébános úrnak ..mire megkezdődött a felszentelés... A felszentelési szertartás után Kisovics apátkanonok ...lépett a szószékre... és megható beszédet mondott ...kiemelvén különösen a közönség áldozatkészségét is... A vallásosság szükségét erkölcsi szempontból kifejtve ...bevégzé, majd egy óra hosszáig tartó remek beszédét.

Ezután Bellaágh plébános úr celebrálta az első szentmisét, amelynek végeztével a déli ebédhez siettek a nagy vendéglőbe (később Hattyú néven vált ismertté), amely hét fogásból állt és 1 FT 40 krajcárba került. Az ebéd déli 12 órakor kezdődött és közben többen mondtak tósztot. Először Brenner Lőrinc, utána Véghely Dezső alispán, majd többek között dr. Sziklay János és Hetessy Dániel vörösberényi körjegyző. Négy óra után kelt fel a társaság az asztaloktól, különböző házakhoz ...pihenni térvén... a vendégek. Ezután nagy népünnepély kezdődött, amely estig tartott. Este ...táncra perdült az ifjúság... és hajnalig tartott a vigalom.

A tudósítást Adja az ég, hogy Almádi, a mi kedves fürdőhelyünk...jövőre is olyan látogatott legyen, mint az idén... zárta sorait a Long Fellov írói álnév mögött rejtőzködő szerző.

Kapcsolódó cikkek

Forrás

Új Almádi Újság[1] 2006. (18. évf.) 7. sz. 2. p.

Külső hivatkozás

  1. Új Almádi Újság honlapja