1902 nyaráról

A Helyismeret wikiből
Írta: Schildmayer Ferenc


Almádi első szobrát, Petőfi Sándor mellszobrát 1902. július 31-én leplezték le, tehát e napokban volt 90 éves évfordulója a nagy eseménynek. Néhány szót az előzményekről. Mint mindent, a petróleum világítástól a templomig, ezt is úgy „táncolták” össze a lelkes almádi fürdővendégek.

1899 szeptemberi hír: „a Petőfi-emlékünnep külön jövedelme 85 Ft. Ezt a Vigalmi Bizottság Petőfi mellszobrának beszerzésére szánta. A szobrot valószínűleg a park egyik szép terén fogják felállítani.” 1900. július 29., Anna-bál Almádiban, a gyógyteremben. „Bevételek az Almádiban felállítandó Petőfi-szoborra fordíttatnak.” 1902. március 9. Szobrok Almádiban. „Petőfi S. szobrának költségét már összegyűjtötték. Megkezdték a gyűjtést Vas Gereben szobrára.”

Unnepi beszed cimlap.jpg

Ilyen előzmények után került sor a felavatásra. Az ünnepi beszédet dr. Vutkovich Sándor pozsonyi jogakadémiai tanár tartotta. Utána éjfélig tartó díszvacsora volt a Hattyúban, neves személyek jelenlétében. A beszéd kis nyomtatott füzetben is megjelent.

Néhány érdekesebb hír az 1902. évi szezonból: A fürdő zenekara - amelyet az évente választott Vigalmi Bizottság szerződtetett - térzenét ad a Hattyú vendéglő parkjában hétfőn, szerdán, pénteken és vasárnap 11-12 óra között, a Kneipp-csarnokban pénteken 5-től 7-ig, a Petőfi sétatéren kedden, csütörtökön 11-1 és 5-8 óra között.

Óriási vihar volt szerdán (augusztus 20.) este 8 órakor. Urbanek Antal almádi kereskedő és családja csónakázott, és végül az alsóörsi nádasban kötöttek ki. Szeptember 21-én népgyűlés volt, a balatonvidéki bortermelők mind megjelentek. Céljuk az olasz bor beözönlésének megakadályozása. November 16. Olyan alacsony a vízállás, hogy a fürdőházak alatt járni lehet. Jövő évre meglepetés, a fürdőház és a Petőfi-szobor közötti téren egy díszes pavilont állítottak fel, amelyik az őszi poszonyi kiállításnak volt a dísze, melyben ezután cukrászda és egyéb elárusítók lesznek. Szóval halad a mi kis Almádink, sőt, ha vasút röpíti majd a vendégeket oda, felvesszük a versenyt bármelyik villany világításos balatoni fürdővel is! Mindezek, sok egyéb almádi-hír mellett, a Veszprémi Hírlap című hetilapban jelentek meg.

A díszes pavilon később hajóváróteremként szolgált, és sokszor kritizálták, miért a fürdőnél (a mai Sóhajok hídja mellett) van, oly messze a mólótól. Meg kell jegyezni, hogy a Petőfi-szobor időközben áthelyezésre került. Eredeti helyét a képes levelezőlapok mutatják.

Végül egy kis vidám történet a század első éveiből, talán éppen 1902-ből. Ehhez tudni kell, hogy a fürdőház a nyaralók napközbeni találkozóhelye is volt, számtalan magasröptű csevegés, vidám tréfa és hasonló apróságok színhelye. A fürdőház szezonról szezonra bővült, természetesen különválasztott női és férfirésszel. A Kneipp-Rikli kúra keretében napfürdőző helyeket is építettek, magas palánkkal körülvéve. Most következzen egy korabeli fürdőző fiatalember naplószerű visszaemlékezésének leírásából egy esemény:

„Egy fiú megsúgta, hogy a női napfürdő palánkja meg van fúrva. Erre másnap déli időben oda osontam, megtaláltam a lyukat és benéztem rajta... csak egy nő vette akkor a csalhatatlan hatású napfürdőt. A nevét nem akarom leírni... úgy látszik csak ezt a testrészét akarta a nappal gyógyíttatni. Ma is csodálkozom, hogy nem borult el a nap, mikor oly nagyon feléje fordította ezt a testrészét. Akárki fúrta, ez a lyuk jól meg volt fúrva.” Még jónéhány esetet sorol fel a visszaemlékezés a megfúrt palánkkal kapcsolatban, ami igen jó hecc volt a fürdőző fiúknak, férfiaknak. Mennyivel egyszerűbb ma a „látnivalók” megtekintése a strandon, palánk és lyuk nélkül.

További Cikkek

Forrás

Új Almádi Újság[1] 1992. (4. évf.) 8. sz. 2. p.

Külső hivatkozás

  1. Új Almádi Újság honlapja