Petőfi-szobrunkról

A Helyismeret wikiből
Írta: Schildmayer Ferenc

Az elmúlt év márciusában került vissza eredeti helyére Almádi első köztéri szobra, a parkban levő Petőfi-szobor. Hogy pontosan a helyén van, azt bizonyítja a visszahelyezés előtti „kutató” munka.

Egyrészt a korabeli képes levelezőlapokon történt vizsgálódás, majd ezt a helyszínen szerszámokkal folytatva sikerült megtalálni az eredeti, 1902-ben készült alapozást. Így ma elmondhatjuk, úgy áll ott a szobor, ahogy elődeink felállították és felavatták.

Nem ismert, hogy ki volt az ötletadója a szobor létesítésének, de bátran mondhatjuk, az Almádi Fürdő Rt. tagjai valamennyien felkarolták ezt, nem kevésbé az almádi lakosok és fürdővendégek. Mint az időben mindent, a szobor költségeit is jótékonysági rendezvények bevételeiből, illetve közadakozásból szedték össze a lelkes almádi birtokosok és nyaralók.

Nem tudjuk azt sem, mikor kezdték el a gyűjtést, de az első hírek egyike a Veszprémvármegye című hetilapban 1899. szeptember 17-én jelent meg. Eszerint a vigalmi bizottság által augusztus 5-én rendezett Petőfi-emlékünnepély külön jövedelme 85 forint volt. „Ezt az összeget a vigalmi bizottság Petőfi mellszobrának beszerzésére szánja. A szobrot valószínűleg a megyepark egyik szép terén fogják felállítani.” Meg kell említeni, hogy ekkor volt Petőfi Sándor halálának 50. évfordulója, és számtalan újságcikk emlékezett meg erről. Ez biztosan inspirálta a szobor felállítását már korábban elhatározó almádiakat.

A gyűjtés mind nagyobb lendületet vett, és 1900 júliusában a Hattyúban megrendezett Anna-bál bevételét is a szoboralap javára fordították. Ugyancsak e célra augusztus 18-án műkedvelő előadást és hangversenyt rendezett a vigalmi bizottság. 1901 őszén az Almádi Fürdő Rt. elhatározta, hogy kiirtatja a nádat a hajókikötő és a fürdőház között. Ezt a munkát 1902 tavaszán el is végezték, és a májusban megjelent híradás szerint készen van az esplanád (sétány) a parton, és már áll a zenepavilon, ami Óvári Ferenc áldozatkészségének volt köszönhető. (A Liget kávéház helyén állt.) A Petőfi-szoborra is időközben összegyűlt a pénz, amint ez a Veszprémi Hírlap 1902. március 9-i számában olvasható.

A Veszprémvármegye 1902. május 11-i tudósítása szerint „a csinos kivitelű kis mellszobor már megérkezett az ércöntödéből”, a leleplezésre július 31-én kerül sor. Az említett újság saját tudósítóját küldte ki a nagy eseményre, amiről természetesen részletes beszámoló jelent meg. A leleplezési ünnepély este 6 órakor kezdődött. Először a szentkirályszabadjai dalárda elénekelte a himnuszt, majd Vutkovics Sándor pozsonyi jogakadémiai tanár ünnepi beszédet mondott. Utána szebbnél szebb koszorúkat helyeztek el, többek között a budapesti Vörösmarty kör, Veszprém város közönsége, a veszprémi Kossuth kör és a veszprémi Petőfi kör nevében. Ezután dr. Óvári Ferenc, a szoborbizottság elnöke buzdító, szép beszéd kíséretében az Almádi Fürdő Rt. elnökének gondjaira bízta a szobrot. Végül a szentkirályszabadjai dalárda elénekelte a szózatot és ezzel befejeződött az ünnepség.

Este társas vacsora volt a Hattyú vendéglőben, ahol sok neves vendég jelent meg. Így Kolossváry József alispán, dr. Véghely Kálmán tb. megyei főjegyző, Horánszky Lajos, Veszprém város országgyűlési képviselője, Szeglethy György, Veszprém polgármestere, dr. Csete Antal városi főügyész, Doktorits Sámuel veszprémi főszolgabíró. Dr. Fenyvessy Ferenc főispán Berlinből küldött üdvözlő táviratot a szoborbizottsághoz, amelyet a következő szavakkal fejezett be.

„Lásson e szobor virágzó Almádit és benne mindig a maihoz hasonló lelkes, hazafias magyar közönséget. Szívből kívánja a Fenyvessy főispán”

Ehhez csak annyit tehetünk hozzá, hogy ma is nagyon aktuális a gondolat és a kívánság.

További cikkek

Petőfi szobrunk 100 éves

Forrás

Új Almádi Újság[1] 1995. (7. évf.) 3. sz. 2. p.

Külső hivatkozás

  1. Új Almádi Újság honlapja