Petőfi szobrunk 100 éves

A Helyismeret wikiből
Petofi-szobor leleplezese cikk.jpg
Írta: Schildmayer Ferenc

1902. július 31-én került sor az Öregparkban Petőfi Sándor mellszobrának felavatására. A kerek évforduló alkalmából érdemes felidézni néhány fontos eseményt és adatot a témával kapcsolatban annak előrebocsátásával, hogy az Új Almádi Újság 1995. III. számában már ismertetésre került a szobor rövid története.

Az első adat a Veszprémvármegye című hetilap 1899. július 30-án megjelent számában található, amely szerint Petőfi ünnepély volt Almádiban, aminek „jövedelmét egy felállítandó kisebb Petőfi szobor javára“ kívánják fordítani. Ettől kezdve számos hír olvasható arról, hogy a rendezvények jövedelmét és a felülfizetéseket a szobor céljára fordítják. Mint abban az időben minden, ez a szobor is közadakozás és gyűjtés eredménye volt.

A fent említett hetilap 1902. május 11-én megjelent számában „Petőfi szobor Almádiban“ címen a következőket írta: „Almádi Fürdő Rt. mulatságainak tiszta jövödelmét tudvalevőleg egy Almádiban felállítandó Petőfi szoborra szánta. A csinos kivitelű kis mellszobor már megérkezett az ércöntődéből, s f. évi július 31-én lesz az ünnepélyes leleplezése Almádiban, amikor az ünnepi szónoklatot dr. Vutkovich Sándor a pozsonyi jogakadémia hírneves tanára fogja tartani.“

Az avatás folyamatát a Veszprémvármegye c. hetilap 1902. augusztus 3-án megjelent száma részletesen leközli, ezt a cikket másolatban mellékeljük annak érdekében, hogy érzékelhesse az olvasó milyen nagyszabású esemény volt az akkori Almádi életében a település első szobrának leleplezése.

Az Almádi Napok keretében, 2002. július 28-án a Petőfi szobornál megemlékezést tartunk, amire ezúton is meghívjuk a város lakósságát és az itt üdülő vendégeinket, illetve minden érdeklődőt.

További cikkek

Petőfi-szobrunkról

Forrás

Új Almádi Újság[1] 2002. (14. évf.) 7. sz. 2. p.

Külső hivatkozás

  1. Új Almádi Újság honlapja