Képes levelezőlapokról

A Helyismeret wikiből
Írta: Schildmayer Ferenc

A kedves olvasó tapasztalhatta, hogy az Új Almádi Újság ezen oldalán megjelenő cikkekhez illusztrációként majd minden esetben Almádiról készült képes levelezőlapok szolgálnak. A képes levelezőlapoknak is megvan a maguk története, amit már többen feldolgoztak szinte tudományos igényekkel. Mi elégedjünk meg annyival, hogy az első képes levelezőlapokat az 1870-es évek elején adták postára, országonként különböző időpontokban. A hivatalos magyar képes levelezőlap kiadás 1896-ban, a milleneum évében kezdődött, egy 32 lapból álló sorozattal. Ezt megelőzően főleg Ausztriában nyomtattak lapokat az egyes magyar városokról, így például a legkorábbi Fiume városát ábrázoló lapot 1892-ben, Kőszeget pedig 1893-ban adták postára.

Almádiról viszonylag későn jelent meg az első képes levelezőlap, amelyet 1898. augusztus 26-án adtak postára. Történeti szempontból érdekes a ráírt szöveg, ami a következő: „Kedves Barátom. Itt küldöm viszonzásul a múltkori képes levelező lapra ezen kártyát, azért nem küldtem előbb, mert csak most kapható. Ha tudsz máshonnan küldeni, úgy küldj én majd fehér várról küldök. Ölel szerető barátod: Jenő Czimem: Farkas J. Csákvár (fejér megye)” A címzett Győrben lakott, amiből következik, hogy Almádiban üdülő barátjától kapta a lapot. A levél szövegéből kiviláglik, hogy ez a képes levelezőlap az első Almádiról készült ilyen lap. Kiadója Auer fényképész Veszprémben. Nincs rányomtatva mit ábrázol a két kis kép, ezért a feladó saját kezűleg írta rá az egyikre, hogy „Szalay villa”, a másikra pedig azt, hogy „Fürdő sétány”. Előbbi Kis Jancsi villaként ismeretes, utóbbi pedig a mai Széchenyi sétány alsó szakaszát ábrázolja, ahol a fák mögött a Véghely villa tornyos épülete látszik. A kép feliratát nagy valószínűséggel maga a fényképész készíthette.

A szövegből kitűnően az egymással levelező személyek gyűjtötték is a képes levelezőlapokat, amiből következik, hogy az Almádiban nyaraló személy kereste a mielőbbi viszonzás lehetőségét. Ezért elfogadható az a megállapítása „csak most kapható”, azaz most jelent meg. A kérdést, hogy miért nem a szezon elején adta ki a tiszteletreméltó veszprémi fényképész az említett lapot, ma már nem tudjuk megválaszolni.

A következő évben, 1899-ben, már a Krausz és a Pósa nyomdák is adtak ki képes levelezőlapokat szép számban, nyilvánvalóan a fokozottan jelentkező igényeknek megfelelve. Annál is inkább tették ezt, mert akkor már a többi Balatoni fürdőhelyről sok száz „üdvözlő kártya” (amint akkoriban nevezték a képes levelezőlapokat), vitte az üdvözleteket szerte a világba.

Mindenképpen idén van száz esztendeje annak, hogy megjelent az első képes levelezőlap Almádiról, az említett Auer fényképész jóvoltából. Ennek a jubileumnak jegyében jelentette meg az Almádiért Közalapítvány a „Balatonalmádi régi képes levelezőlapokon” című kötetet, amelynek bemutatására július 25-én került sor a Városháza nagytermében.

Egy település története megismerésének fontos eleme a megjelent képes levelezőlapok gyűjtése, törekedve a teljességre, ami persze nem érhető el miután ismeretlen a kiadott lapok száma. A gyűjtemény időrendbe történő sorolása jól illusztrálja a település beépülésének folyamatát, ez Almádi esetében is nagyszerűen követhető. Miként lett a szőlőkkel borított gyönyörű fekvésű hegyoldalból, egy igen sűrűen beépített, a táji szépségeket szinte teljesen eltakaró, vitatható építészeti alkotásokkal borított „felület”, amiről az első pillanatban alig látszik, hogy az egy hegyoldal volt.

Szerencsére már a képes levelezőlapok megjelenésével egy időben megkezdődött a gyűjtésük is, ami lehetővé teszi a mai ember számára a történeti visszapillantást a rajtuk megörökített látképek és épületek segítségével.

Kapcsolódó cikkek

Forrás

Új Almádi Újság[1] 1998. (10. évf.) 8. sz. 2. p.

Külső hivatkozás

  1. Új Almádi Újság honlapja