Helyismeret:Veszprém megyei életrajzi lexikon

A Helyismeret wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Fdanko (vitalap | szerkesztései) 2018. április 13., 16:31-kor történt szerkesztése után volt.

(eltér) ←Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)
Veszprém megyei ÉLETRAJZI lexikon
A-Á B C-Cs D E-É F G-Gy H I J K L M N-Ny O Ö-Ő P Q R S-Sz T-Ty U Ü-Ű V W X Y Z-Zs


BEVEZETŐ

Aktív dolgozóként évtizedekig foglalkoztatott egy, általam nagyon fontosnak vélt, akkori munkakörömhöz nem igazán kapcsolódó feladat megvalósítása: egy megyei életrajzi lexikon összeállítása. Intézményvezetőként és a tájhoz kötődő könyvkiadás egyik patrónusaként néha megkíséreltem egy ilyen lexikon összeállításának vállalására ösztönözni erre alkalmasnak gondolt kollégáimat, barátaimat és ismerőseimet. Sikertelenül, hiszen ma már lényegtelennek tekinthető, de akkor nagyon is fontosnak gondolt (ideológiai, politikai) tényezők mellett a feladat áttekinthetetlennek tűnő nagysága is riasztóan hatott.

Több mint másfél évtizede, 1995-ben életem alakulásában bekövetkezett, utólag igazán kedvezőnek tekinthető fordulat és egyéb, külső körülmények szerencsés összejátszása arra ösztönzött, hogy saját szórakozásomra – hosszú távon esetleg egy könyvtári adatbázis létrehozásának lehetőségét feltételezve – Veszprém megyei biográfiai adatgyűjtést kezdjek.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése két fontos kézikönyvet jelentetett meg az ezredforduló körüli években. 1996 végén döntött, hogy az 1848/1849. évi magyar forradalom és szabadságharc 150. évfordulója tiszteletére a megyei életrajzi lexikon anyagának összegyűjtéséhez és annak könyvként történő megjelentetéséhez biztosítja a feltételeket. A közgyűlés kinevezte a szerkesztőbizottság tagjait: Halász Béla, Hermann István, Patka László, Praznovszky Mihály, Varga Béla (főszerkesztő), Zongor Gábor (elnök). A szerkesztőség 1997 első napjaiban alakult meg. Tagjai: Ács Anna, †Csiszár Miklósné, Gopcsa Katalin, Illés Ferenc, †Jármai Ervin, Karika Erzsébet, Kertész Károly, Kovács Emil, †Kövy Zsolt, †Onika Olga (bibliográfiai szerkesztő), Párizs Györgyné, †Rajczi Pál, Schildmayer Ferenc, Somfai Balázs, Tilhof Endre, Tóth Dezső, Tóth Sándor, Varga Zsuzsanna, Vida Szabolcsné, Wollák László. A szerkesztőbizottság döntése alapján az adatgyűjtés, és ennek következtében a kötet anyaga azokra a személyekre terjedt ki, akik életükkel és munkásságukkal a jelenlegi Veszprém megye közigazgatási határain belül lévő tájegységekhez és településekhez kötődnek. Időben az írásbeliség megjelenéséig (Szent István és kora) nyúltunk vissza és az adatgyűjtést 1997 végén zártuk le. Csak befejezett, végleg lezárult életpályákat mutatunk be. Viszonylag rövid életrajzot adunk közre azokról az általunk fontosnak tekintett személyekről, akik életükkel, tevékenységükkel és alkotásaikkal (függetlenül attól, hogy az alkotás szellemi vagy anyagi jellegű produktum) kötődnek a megyéhez. Akik itt születtek, itt vagy másutt alkottak, itt haltak meg és itt vagy másutt vannak eltemetve, a maguk korában jelentősnek ítélhető munkásságukkal kötődnek ide.

A magyar államiság megteremtésének millenniumi évfordulója tiszteletére 2001 őszén, két kötetben jelent meg a Veszprém megyei kortárs életrajzi lexikon, amelyben a megyéhez kötődő, több mint 2.200 élő személy életrajzi adatait és fotóját találja az olvasó. A könyv szerkesztői: Ács Anna, Albrecht Sándor, Bali József, Balogh Ferencné, Cz. Tóth Hajnalka, Czingráber János, Csiszár Miklós, Ferencz Zsuzsanna, †Gáncs Lajos, Karika Erzsébet, Kertész Károly, Kovács Emil, †Kövy Zsolt, Mezei Zsolt, Miklós Tamás, Müller Anikó, Németh János, Putz Judit, Oláh Ferenc, †Onika Olga (bibliográfiai szerkesztés), †Rajczi Pál, †Reményi Antal, Sipócz József, Tilhof Endre, Tolnai Valéria, Tóth Dezső, Vida Szabolcsné.

Az elmúlt évtizedben számos olyan biográfiai kiadvány jelent meg, amely Veszprém megye egy-egy tájegységéhez kötődő személyek életét és munkásságát tárja fel. Kertész Károly: Tapolca (négy kötetben); Tilhof Endre: Ajka (két kötetben), valamint Devecser városokhoz és vonzáskörzetükhöz; egy szerzői csoport (Baán Beáta vezetésével) Balatonfüred városhoz kötődő személyek életrajzi lexikonát állították össze. Miklós Tamás Révfülöp életrajzi lexikonát készítette el. Biográfiai kötet készült a Balatonhoz, valamint a Veszprémi Petőfi Színházhoz (Poór Ferenc munkája) kötődő személyekről. Időközben több alapvetően új, vagy jelentősen módosított országos, általános és szakmai lexikon látott napvilágot. Más forrásmunkák adatainak felhasználása, és alkalmi kutatások révén is sok új, kiegészítő információhoz jutottunk. A Veszprém megyei életrajzi lexikon adatanyaga először 1999-ben, az Országos Széchényi Könyvtár, majd a két lexikon, részben kiegészített és módosított anyagát 2006-tól egy adatbázison, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár honlapján, Varga Zsuzsanna adatbázis-kezelő programjával került a világhálóra, ismerhette ott meg az érdeklődő. Az egyes munkák önálló kötetekben történt megjelenése, vagy a két összefoglaló megyei lexikonnak az Interneten való elhelyezése óta eltelt idő szükségessé tette a különböző művekben található információk összevetését, a számtalan módosítás és javítás, kiegészítés és átcsoportosítás egységes és együttes megjelenítését. A gyorsan változó és korszerűsödő technikai feltételek pedig megteremtették ennek lehetőségét. Egy hobbykertész számára öröm volt látni, hogy magvetése másfél évtized alatt miként vált terebélyes, sokágú fává. Most pedig a Balatonalmádi Városi Könyvtár és az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet összefogásával, a megyében lévő városi könyvtárak aktív és megbízható támogatásával, a Wikipédia által nyújtott lehetőségek felhasználásával új időszak kezdődhet a megyében a biográfiai adatfeltárásban.

2011 júniusában

Varga Béla