Kövy Zsolt

A Helyismeret wikiből
Kovy Zsolt.jpg

KÖVY Zsolt (Losonc, 1926. április 30. – Pápa, 2010. szeptember 25.) ref. lelkész, gyűjteményi igazgató. Apja: Kövy Árpád református lelkész, teológiai tanár.

Élete

1950-ben Pápán szerzett ref. lelkészi oklevelet. 1945–1947-ben orosz hadifogság. 1949-ben segédlelkész Kaposváron, 1949-től 1953-ig Enyingen. 1953 és 1992 között lelkipásztor Kéttornyúlakon. 1956-tól 1970-ig levéltáros és könyvtáros a Dunántúli Ref. Egyházkerület pápai Tudományos Gyűjteményeiben, 1981-től 1993-ig a Gyűjtemény igazgatója, majd tiszteletbeli igazgató. 1989-től a Mándi Márton István Pápai Református Kollégiumi Alapítvány kurátora és titkára. 1990-től 1993-ig az újra indult Pápai Református Kollégium főigazgatója, majd tiszteletbeli főigazgatója. 1990–1992-es években Pápa város alpolgármestere. 1990-től a Pápa Város Erdélyért Alapítvány kuratóriumi elnöke. 1995-től a Magyarok Világszövetsége Veszprém Megyei Szervezetének elnöke. Több más alapítvány, kulturális és irodalmi társaság (Magyar Protestáns Közművelődési Egyesület, Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Kölcsey Társaság, stb.) tagja, a pápai Jókai Kör alelnöke. 1989-től 1991-ig az MDF országos választmányának tagja volt, majd az MDNP megyei elnöke s az országos választmány tagja. Kutatásainak területei: egyháztörténet, magyar irodalom, teológia, honismeret. – A pápai Alsóvárosi temetőben nyugszik.

Díjai

 • 1987 Miniszteri dicséret.
 • 1992, 1956-os emlékérem.
 • 1993 Elismerés honismereti munkáért.
 • 1994 Veszprém Megye Érdemrendje.
 • 1998 Pro Pannonia Reformata.

Művei

 • A Pápai Református Egyház szerepe Pápa város életében. = Tanulmányok Pápa város történetéből. Pápa, 1994.
 • A Mándi Márton István Pápai Református Kollégiumi Alapítvány (1989–1994). Pápa, 1995.
 • Egyház és közélet 1–2. Kötet. Pápa, 1995.
 • Pályaképek Szíj Rezsőről. Budapest, 1997.
 • Hazádnak rendületlenül
 • Gulyás Lajos emlékezete. Budapest, 1999.

Szerkesztései

 • A Pápai Református Gyűjtemény. (Társszerző és szerkesztő.) Pápa, 1987.
 • Trócsányi Dezső Emlékkönyv. (Társszerző és szerkesztő.) Pápa, 1995.
 • Jel + Ige. Lelkészírók Antológiája. (Társszerző.) Budapest, 1999.
 • Mintegy 250 cikke és tanulmánya jelent meg egyházi és világi folyóiratokban: (Theológiai Szemle, Református Egyház, Confessio, Reformátusok Lapja, Lelkészegyesületi Értesítő, Honismeret, Könyvtáros, Limes, Nyelvünk és Kultúránk, Horizont, Új Horizont, Veszprém Megyei Honismereti Tanulmányok, Napló, Pápai Hírlap…).
 • Előadások a Magyar Református Egyház Doktorok Kollégiumának egyháztörténeti és pedagógiai szekció tagjaként, üléseken és konferenciákon.

Irodalom

 • BÖSZÖRMÉNYI István: Újra Losoncon. = Reformátusok Lapja, 1992. április
 • NÉMEDI Lajos: A Veszprém Megye Érdemrendje idei kitüntetettje. = Pápai Hírlap, 1994.
 • PAPP Eszter: Beszélgetés a Pápai Református Kollégium tiszteletbeli főigazgatójával. = Pápai Napló, 1996. április 30.
 • GÜLCH Csaba: Egy termékeny élet gyümölcsei. = Pápa Press. 1996. május 21.
 • HAUBER Károly: Kövy Zsolt hetven éves. = Pápai Hírlap, 1996. július–augusztus.
 • TÓTH Lajos: A Mándi Márton István Alapítvány tíz esztendeje. = Reformátusok Lapja. 1999. május 9.
 • Tóth Lajos: Egy igazi keresztyén hős testamentuma. (Beszélgetés – dokumentumkötetéről). = Reformátusok Lapja, 1999. július 25.
 • BOROS Józsefné (levél): Nem szólt a harang (~ Gulyás Lajos könyvéről.) = Kisalföld, 1999. november 8.
 • NAGY Bea: Kitelepítették a Kövy családot is. = Pápa és Vidéke, 2007. november 8.
 • Losonctól Pápáig. = Pápa ás Vidéke, 2009. június 18.
 • KERECSÉNYI Zoltán: Szenvedélyesen szerette a hazáját. = Napló, 2010. szeptember 28.