Rajczi Pál

A Helyismeret wikiből
Rajczi Pal.jpg

RAJCZI Pál. (Pécs, 1926. július 31. – Pápa, 2004. szeptember 29.) római katolikus kanonok, levéltár-igazgató.

Élete

A kaposvári Somsich Pál és a Veszprémi Piarista Gimnáziumban járt középiskolába. 1949-ben a Veszprémi Hittudományi Főiskolán végzett, 1949. márc. 27-én pappá szentelték Kaposvárott. 1949-ben káplán Nyárádon, 1951-től Sümegcsehiben. 1954-ben adminisztrátor Pacsa, káplán Nagyatád községekben, 1956-tól Nagykanizsán, 1959-ben Vörsön és Pápán. 1960-ban plébános Nágocson. 1962-ben az egyházi szolgálattól államilag eltiltották. 1964-től káplán Külsővaton, 1967-től plébános Ugodon (majd 1989-től Bakonyszücsön is). 1975-től püspöki tanácsos, 1981 és 1990 között kerületi esperes, 1983-tól 1990-ig pápai főesperes. 1986-tól tb., 1996-tól székesegyházi kanonok. 1987-től püspöki levéltáros, 1997-től az érseki és főkáptalani levéltár igazgatója. Kutatási területei: a veszprémi egyházmegye története, az egyházlátogatási jegyzőkönyvek.

Művei

 • A pápai főesperesség egyházlátogatási jegyzőkönyve, 1698. = Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, 1984.
 • A pápai esperesi kerület összeírása 1748. = Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, 1980.
 • A veszprémi egyházmegye névtára 1963, 1975, 1984, 1992, 1996.
 • Series parochorum (az egyes plébániák plébánosai az alapítástól). = A veszprémi egyházmegye névtára 1992.
 • Rott Nándor veszprémi püspök bérmálási feljegyzései (1921–1938). (Társszerző.) Veszprém, 2000.
 • Ördög Ferenc: Zala megye népesség-összeírásai és egyházlátogatási jegyzőkönyvei (1745–1771). I–V. Budapest, 1991–1998. (A II. és IV. kötetet szerkesztette.)
 • Ugod története. (Kézirat.)
 • Boldog Gizella királyné. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 1996.
 • 1848 a plébániai Historia Domusok tükrében. VEAB, 1998.
 • A veszprémi püspökség és a káptalan hatása Veszprém életében. VEAB, 1999.
 • Időjárási feljegyzések Gannáról a XIX. században. = Bakony–balatoni kalendárium, 1999. Veszprém, 1998.
 • Visitatio Canonica Districtus Budensis. 1747. (Kézirat.)

Irodalom

 • PFEIFFER JÁNOS.
 • Bakony–balatoni kalendárium 1998. Veszprém, 1997.
 • Ki kicsoda az egyházi levéltárakban? Kalocsa, 2000.
 • TUNGLI Gyula: Rajczi Pál (1926–2004). = Pápa és Vidéke, 2004. október 7.