Almádi utcanevek... (Első rész)

A Helyismeret wikiből
Írta: Schildmayer Ferenc

Az almádi utcák elnevezésének időpontjáról, mikéntjéről nagyon kevés adat maradt fenn. Egyes utcanevek felbukkannak valamilyen írásban, de a későbbiekben már nem találkozunk vele. Így nem tudhatjuk mennyire volt az általános és hivatalos.

Az első biztos adatok az almádi Állami Elemi Népiskola 1908/1909 tanévének anyakönyvében lelhetők fel. Itt a tanulók adataiban már a lakcím is szerepel. Érdekes módon az 1904-ben induló iskola ezt eddig nem szerepeltette, holott nyilvánvaló, hogy nem 1908-ban nevezték el az utcákat. A következő utcaneveket találhatjuk az említett okiratban: Erzsébet királyné út, Fürdő út, Kápolna út, Apponyi út, Határ út, Hadak útja, Barátok útja, Pinkóczi út, Kilátó út, Sárkutai út, Berényi út, Óvári út, Kossuth út, Véghely út.

A felsorolt 14 út közül konkréten négy, a Fürdő, a Sárkutai, a Berényi és a Határ út nem azonosítható. Természetesen hipotézis lehetséges a helyüket illetően.

Az 1928. évi térkép részlete

Az 1928. évben kiadott Magyar Fürdőtérképek sorozat negyedik számában megjelent a „Balatonalmádi és környéke” című térképlap, amelyen az akkori utcahálózat minden része névvel szerepel. Közülük a következők ma már nem ismertek az akkori nevükön, ezért zárójelben közlöm a mai nevüket. Természetesen ehhez hozzá kell tenni, hogy az egyes utcák hossza már nem azonos az akkorival és egyes elnevezések ma már egészen máshol levő utcákat jelölnek.

Gróf Andrássy Gyula út (Szabadság utca), Rothermere út (Martinovics út), Mihalecz út (Dugonics utca), Csermely utca (Vessző utca), Barátok útja (Remete köz), Soós L. út (Szőlő utca és Törökverő köz), Ady Endre út (Móra Ferenc utca), gróf Tisza István út (Esze Tamás és Dankó Pista utca), gróf Apponyi Albert út (Budai Nagy Antal út), Horthy Miklós út (Dózsa György út), gróf Bethlen István út (József Attila út), Szent László sétány (Véghely Dezső út), Káptalan utca (Iker sétány), Szent István sétány (már nincs meg), Rákóczi út (már máshol van), Zrínyi út (már máshol van), Árpád út (már nincs meg).

A képviselőtestületi ülések jegyzőkönyveiből kevés maradt meg, pedig az utcaelnevezéseket a testület hagyta jóvá minden esetben. Almádi rendezési tervének elkészítését elhatározták és ehhez szükségessé vált az addig még névtelen utcák elnevezése. Ezt az 1936 április 15-ei ülésen tették meg. Ekkor a következő utcák elnevezését terjesztették elő, amit jóvá is hagyott a testület.

Nevezetesen: Temetőhegyi út, Csalogány út, Pacsirta út, Kakukk út, Gerle út, Galamb út, Nefelejts utca, Viola utca, Tulipán utca, Rózsa utca, Vitéz utca, Szent Vince út, Kerkápoly út, Fadrusz J. út, Neptun utca, Görgey utca, Klapka utca, Brenner Lőrinc út, Kurcz Rudolf utca, Csont utca, Szent Imre herceg útja, Botond utca, Tass utca, Zrínyi utca, Rákóczi út, Berzsenyi Dániel út, Luther Márton utca, Tinódi Lantos Sebestyén út, Dr. Horváth Gyula út és Lehel út.

Ezen utcák közül ma már jónéhány nem létezik, illetve más néven ismerjük. A kérdés további tárgyalására lapunk következő számában visszatérünk.

Kapcsolódó cikkek

Forrás

Új Almádi Újság[1] 1995. (7. évf.) 5. sz. 2. p.

Külső hivatkozás

  1. Új Almádi Újság honlapja