Almádi utcanevek... (Második rész)

A Helyismeret wikiből
Írta: Schildmayer Ferenc

Az 1936. április 15-ei, az új utcanevekre vonatkozó testületi döntés ismertetésére az Új Almádi Újság legutóbbi számában került sor. Az ismertetett új utcanevek közül ma már több nem létezik, illetve más néven ismerjük.

Nevezetesen: Régi név: Temetőhegyi út, Nefelejcs út, Vitéz utca, Szent Vince út, Brenner Lőrinc utca, Csont utca, Dr. Horváth Gyula út, Lehel út, Kakukk út.

Új név: Vöröshegyi út, Töltés út, Déryné út, Verseny utca, Ifjúsági lépcső, Kinizsi utca, Szőlő utca, Teleki Blanka utca, ma már csak erdei út.

A korábban említett rendezési tervet az 1936-ban Tóvári János által a m. kir. földmérés adatai alapján szerkesztett alaptérképre készítette el Györgyi Dénes. A térképen már szerepelnek az új utcanevek, amelyekről a képviselők áprilisban határoztak. Van néhány további utcanév is a térképen, amelyek ma már más néven ismeretesek. Ezek a következők:

Régi név: Rákosi Jenő út, Zsák utca, Dr. Szalay Gábor utca, Cs. László Mihály út, Rothermere út.

Új név: Gárdonyi Géza út, Babits Mihály utca, Apáczai Csere János utca, Györgyi Dénes utca, Martinovics út.

1928. évi térkép részlete

Az utcanevek csaknem egy évtizedig nem változtak és csak az 1945. augusztus 8-i rendkívüli képviselőtestületi ülés foglalkozott ismét e témával. Az ülésen a testület az 1. sz. határozatával a következőket döntötte:

Régi név: Baross Gábor út, Horthy Miklós út, gróf Tisza István út, gróf Bethlen István út, Deák Ferenc út, gróf Andrássy Gyula út, Rákosi Jenő út, gróf Apponyi Albert út, Óvári Ferenc út.

Új név: Bajcsi-Zsilinszky Endre út, Dózsa György út, Esze Tamás út, József Attila út, Martinovics Ignác út, Szabadság út, Ságvári Endre út, Budai Nagy Antal út, Táncsics Mihály út.

A jegyzőkönyv tanúsága szerint az Óvári út nevének megtartása mellett négyen szavaztak. Az Erzsébet királyné út nevének Rákóczi útra való megváltoztatása mellett pedig hat fő szavazott, de a többség akaratából Marx Károly út lett a neve.

Ugyanezen testületi ülés még egyéb elnevezéseket is megváltoztatott. Így a Balaton-parton levő irredenta emlék nevét „Szabadsághősök”, a Horthy Miklós kilátóét pedig „Szabad honvéd kilátó” névre módosította.

Mint látjuk, ezek az elnevezések sem maradtak örökérvényűek és többször is változtak. A legnagyobb „karriert” a Baross Gábor út futotta be: Bajcsi-Zsilinszky Endre út, Sztálin út, Lenin út, majd a rendszerváltozás után visszakapta eredeti nevét. Illetve nem is egészen azt, mert néhány régi irat arra enged következtetni, hogy a múlt század végén és a századfordulón is Fő utcának hívták. Természetesen ez hipotézis, mert azt biztosan tudni, hogy volt Fő utca, de az csak a település szerkezetében elfoglalt helye következtében logikus, hogy a Baross Gábor út volt éppen az.

A város mai utcanevei a közigazgatási határok változása, Vörösberény önállóságának megszüntetése, valamint az új utcák megnyitása következtében jöttek létre, leszámítva a rendszerváltozás utáni korrekciókat.

Kapcsolódó cikkek

Forrás

Új Almádi Újság[1] 1995. (7. évf.) 6. sz. 2. p.

Külső hivatkozás

  1. Új Almádi Újság honlapja