Zirci Vendéglők egykor VI. Punk kávéház és a Hindler-féle vendéglő

A Helyismeret wikiből

Punk kávéház

Napjainkban (2022) a Békefi Antal Városi Könyvtár található abban az épületben, amelyet Pacher (Bacher) János (1827-1899) kőművesmester épített 1898-ban. Halála után lányai, Pacher Teréz és Pacher Mária különböző vállalkozóknak adták bérbe. Grottó Salamon italmérés céljára vette ki, Fischl József kávéházat és vendéglőt működtetett az épületben. A Zirci Kaszinó is itt működött már 1898-tól. Egy helyiséget béreltek, ahol elhelyezték több száz kötetes könyvtárukat is. Ide járt a kaszinó vendégköre, előadásokat, rendezvényeket, hangversenyeket, bálokat tartottak. 1912. május 1-től Kiss Ernő vette meg, aki korábban vendéglősként működött a Temes nevű gőzhajón, így volt szakmai tapasztalata. Modernizálta az épületet. Három kiadó szobát rendeztek be és Hattyú szállodának nevezték el az intézményt. Kiss Ernő képeslapot is kiadott, amelyen feliratok hirdették a kaszinót, sörcsarnokot, szállodát és evőszobát, kávéházat. 1916-ban Kiss Ernő családi okok miatt kénytelen volt eladni a vendéglőt. Punk Ferenc (1865-1961) pálihálási kocsmáros vette meg, róla nevezték Punk kávéháznak, bár különböző bérlők működtették a továbbiakban. Az 1910-es évek végén készült fényképen jól látható a kávéház és a vendéglő felirat. 1921-ben Istenes Ferenc (1897-1961), Punk Ferenc veje vette át a vendéglőt. Ő nemcsak a mészáros- és hentesmesterséget tanulta, de a pincérséget is. Az első világháborúban az orosz fronton megsebesült, 50 %-os rokkantként szerelt le. Továbbra is Hattyú szálloda és étterem néven működtek, három helyiség, nagy táncterem, kerthelyiség, négy vendégszoba szerepelt a hirdetéseiken. A zirci turizmus fellendülésekor, a harmincas években fővárosi lapokban jelentek meg hirdetéseik: "Nyaralók, turisták! Jöjjenek a vadregényes Bakonyba. Elsőrendű olcsó polgári étkezés, panzió, menü-rendszer. .. Szíves megkeresést és pártfogást kér Istenes Ferenc vendéglős” (Budapesti Hírlap 1936. 05.17.)

Piedl András 1938-ban vette át a vendéglőt, a következő szövegű levelezőlapon értesítette tisztelt vendégeit: "Tisztelt Cím! Tisztelettel közlöm, hogy Punk Ferenc vendéglőjét (Zirc, Erzsébet u. 1. sz) átvettem, azt a mai kornak megfelelően átalakítva megnyitottam. Az ízlésesen berendezett „Hortobágyi teremben”, külön szobákban és tekepályás kerthelyiségben a mélyen tisztelt vendégeim a legfigyelmesebb kiszolgálásban részesülnek. Tiszta szálló szobák! Jó konyha! Nyári Gyula muzsikál! Állandóan friss cukrászsütemények. Nagyrabecsült látogatását kérve, maradtam teljes tisztelettel: Piedl András vendéglős” Nagyhírű vendéglő volt, az iparos bálokat mindig itt tartották. 1942-ben a táncestély bevételét a hadbavonult vasutasok családtagjainak és a vasutas árváknak ajánlották fel. Itt helyezték el a lengyel menekülteket a II. világháború alatt. Az utolsó polgári bál az 1947. december 31-én tartott szilveszteri mulatság volt: malacsorsolással, kitűnő ételekkel, italokkal és Nyári Tibor muzsikájával. A következő években az államosítások folytán ezt a vendéglőt is elérte a sors, a későbbiekben többféle más célra használták az épületet.

Hindler-féle vendéglő

A Rákóczi téren elegáns polgári házban működött a Hindler-féle vendéglő, amit a zirciek németesen „Hindlerei”-nek is hívtak. Hindler Géza (1873-1934) a veszprémi és a tatai piarista gimnáziumokban tanult. Az 1910-es években már megbecsült zirci polgár, Akliban intéző, zirci közintézmények vezető tagja. A Hindler-féle házban volt szálláslehetőség és vendéglő. A Punk kávéházból ide költözött a Kaszinó és jelentős könyvtára is. Többször tartottak ismeretterjesztő előadásokat. Télen bálok voltak, korcsolyabál, álarcosbál. Volt tekepálya és billiárdasztal, a férfiak esténként tarokkozni jártak ide. A 30-as évek turisztikai fellendülést hozott Zircen. A fővárosi lapokban hirdetések jelentek meg, pl. Magyarság 1932. áprilisban: „Hindler Géza vendéglősnél kiadó tíz ágy, nagyobbára kétágyas szobákban”. Elegáns helynek számított, a Zircen nyaralók ide jártak étkezni. Reprezentatív vacsorákat is adtak. Amikor Scherer Jánost főszolgabíróvá választották, és 1938 májusában Zircről Veszprémbe költözött, tiszteletére a vendéglőben nyolcvanan ülték körül a fehérasztalt. 1934-ben, Hindler Géza halála után a felesége, és húga, a vonzó Hindler Ilus (Földi Jánosné) vették át a vezetést. 1943-tól Kasper János (1896-1950) korábban az apátság szakácsa lett a bérlő, felesége Droksch Ilona és sógornője Droksch Vilma is segítettek a vendéglőben. Kasper János halála után még egy ideig főztek főleg hivatalnokok, pénzügyőrök számára, aztán ezt az intézményt is be kellett zárni. A Hindler-féle házat a Rákóczi tér rendezése, és az áruház építésekor bontották le az 1990-es évek elején, elrontva ezzel a tér harmonikus, polgári miliőjét.


Cuhavölgyi Klára


Forrás

  • A Piedl vendéglő képeinek forrása Boross László
  • Zirc és Vidéke korabeli számai http://zirc.helyismeret.hu/
  • Arcanum Digitális Tudománytár