Vitorlás Stefánia Étterem

A Helyismeret wikiből

BALATONFÜRED, TAGORE SÉTÁNY 1.


Az épület ma
A műemlékként nyilvántartott eklektikus épület negyven évig a füredi vitorlásélet fontos színtere volt, ma vendéglátóhely működik benne. A Stefánia Yacht Klub fából készült klubháza helyett 1921-ben épült. A régi épülettől néhány méterrel keletebbre jelölték ki a helyét, részben megtartották elődjének külső formáját és felhasználták egyes részeit is. (A mellette álló jelenlegi klubház helyén eredetileg a Balatoni Yachtépítő Rt. emeletes műhelye állt. A füredi vitorlázóknak helyet adó épületet többször átalakították, 2006-ban elbontották, a következő évben avatták fel a Balatonfüredi Yacht Club új klubházát.)

Az épületen tábla őrzi Némethy Ernő (1841–1883) és Mihálkovics Tivadar (1849–1927) emlékét. A Győri Csónakázó Egylet elnökének és titkárának szervezésében 1882-ben Füreden rendezték meg az első balatoni evezős, vitorlás és úszóversenyt. A másik táblát 1999-ben a Balatonfüredi Sport Club megalakulásának 75. évfordulója tiszteletére állíttatta a klub tagsága.

128 évvel ezelőtt az épületek helye, a tihanyi apátság tulajdonában lévő Balaton part még zsombékos, nádas terület volt. Ide, a mai étterem mögötti bérelt helyre épített 1879-ben az angol Young Richard egy kis műhelyt, a mai hajógyár ősét. „A budapesti angol főkonzul, Gosling úr annyira megszerette a Balatont, hogy angol minta szerint egy angol yachtot készíttetett vízi kirándulásokra; ujabban pedig több ily vitorlást készíttet s e végből két angol hajóácsot hozatott, kik már B.-Füreden vannak, s egész télen át ott fognak dolgozni. A pompás Balaton eddigi legnagyobb hiányán tehát végleg segítve lesz: nehány csinos vitorlás fogja szeldelni hullámait.” – adta hírül a Vasárnapi Ujság 1879 novemberében.[1]

1880 februárjában ezt írták:„…Young Richard angol hajóépítő pár hónap előtt ide utazott, s állandó lakosa azóta B.-Fürednek. Young a napokban hajókat kezdett építeni s májusra hat vitorlás hajót akar a Balatonra bocsátani. A kisebb vitorlás csónakokat 300-400 forintért készíti, s biztonságukért jótáll, mert kizárólag a Balatonra készíti őket, számba véve annak minden szeszélyeit.”[2] A Zalai Hírlap 1881 májusában arról számolt be, hogy az angol hajóépítő télen több hajót is készített, „most már vagy husz csónak, köztük több vitorlás fog a közönség rendelkezésére állani.”[3]

Young műhelye

Az egyszerű, fából épült műhely rajza Huray István fürdőorvos levélpapírján is helyet kapott. Az 1882 augusztusában rendezett első balatoni vitorlásversenyen már Young is részt vett hajóival. (A verseny hatására alakult meg a Balaton-egylet a gyógyteremben.[4]) 1884-ben az ő javaslatára jött létre a Balatoni Vitorlázó Egylet, amely a következő évben nevét Stefánia Yacht Egyletre változtatta, és a műhely közelében Hauszmann Alajos (1847–1926) építész tervei alapján 1885-ben felépítette klubházát. A jól működő műhelyt 1885 novemberében megvásárolta a Yacht Egylet. „A „Stefánia” yacht-egylet választmánya Balaton-Füreden gr. Esterházy Mihály elnöklete alatt tartott ülésben Young balatoni hajógyárát a felszereléssel együtt, nemkülönben a Young tulajdonában lévő összes vitorlás hajókat s ladikokat megvette ... Egy angol hajóépítő az egylet hajógyárában három nagyobb méretű vitorlást fog építeni…”[5] Young valószínűleg visszatelepült Angliába, Dóra nevű kislányának sírja a Lóczy utcai református temetőben van.

A klubház 1889-ben
1889-ben a klubnak sikerült örök áron megszerezni az apátságtól a bérbevett parti területet, ekkor kibővítették a klubházat, tágas teraszokat építettek hozzá.[6] 1892 júniusában a klub védnöknője ellátogatott Füredre. Stefánia belga királyi hercegnő, Rudolf trónörökös özvegye (1864–1945) 28 évesen járt itt először. Esterházy László nyaralójában szállt meg, a klub látta vendégül. A korabeli tudósítások szerint négy napig tartózkodott Füreden. Megtekintette a tiszteletére rendezett regattát, kirándult a Balaton környékén, járt Tihanyban is. Kívánságára gardasütést rendeztek az arácsi halásztanyán, este táncvigalmon vett részt a klubházban. Másnap teniszezett a klubház udvarán kialakított pályán, a versenyt természetesen ő nyerte meg. Szeretett fotózni, gépét ide is magával hozta. Délután sétahajózott a Balatonon, este tűzijáték volt a tiszteletére.
Stefánia főhercegnő és kísérete egy jachton (1892)

Olyan jól érezte magát, hogy két napra tervezett látogatását meghosszabbította. Június 22-én megnézte a fürdőtelepet, majd ellátogatott a szeretetházba.[7] Ekkor adott engedélyt arra, hogy az intézetet a későbbiekben leányáról nevezzék el. Kurzweil Frigyes, a füredi fényképész fotóján a pöttyös ruhában ülő Stefánia látható kíséretével egy vitorláson.[8] Nagyon népszerű volt, ételeket, palotát, utat neveztek el róla. 1896-ban is járt itt a klub vendégeként. Később férjhez ment Lónyay Elemérhez, mindketten a pannonhalmi altemplomban nyugszanak.

A Stefánia Yacht Egylet 1912-ben felvette a Magyar Yacht Klub nevet, majd 1913-ban engedélyt kapott a Királyi Magyar Yacht Klub név használatára.

1920-ban a klub a kis műhelyt, a klubházat, a területet a hajókkal együtt eladta az Angol–Magyar Banknak. A bank vállalta, hogy a fából készült klubház helyett kőből és fából, néhány méterrel keletebbre, az egykori műhely előtti területen újat épít, és az előtte lévő partszakaszt beton mellvéddel látja el.[9] A telek nyugati részén a Yachtépítő Rt. építette fel emeletes hajógyárát.[10]

1921 februárjában a Balatonfüred című lap arról tudósított, hogy a Yacht-Club építése befejezéséhez közeledik, májusra kész lesz, a jövő hónapban kezdik az új műhelyt építeni.[11] Az építkezések során elbontották a Young-féle műhelyt, darabjaiból épült a nyugati oldalon egy raktár a faanyagok tárolására.[12]

Az átépített klubházat 1941-ben így mutatta be az újságíró: Kertjében gr. Andrássy Géza legendás Álmom nevű vitorlásának vasmacskája látható kőalapzaton, mint a vitorlázó világháborús hősök emlékműve, külső falán pedig Margó Ede kerek domborműve, a Balatoni Mária látható. A klubház földszintjén magyaros berendezésű, színes tányérokkal, korsókkal díszített társalgó volt, bárszerűen kiképzett oldalhelyiségben. Az emeleten lévő három szoba közül a középső, tágasabb helyiségben régi hajózászlók függtek, többek között Stefánia főhercegnő és gróf Andrássy Géza díszlobogói, valamint neves művészek által festett portrék, és gr. Esterházy Mihály Leonóra jachtjának képe. A szomszéd szobában füredi, balatoni metszetek és fotók az egykori hajókról. A harmadik szobában őrizték az 1885-ben megkezdett vendégkönyvet; a nevesebb vendégek beírásait azonban már kilopták belőle. Két eredeti Stefánia fotót őriztek még itt, valamint a Sólyom vitorlás modelljét.[13]

A második világháború után, 1949-ben az épületet a hajógyár sportegyesületének vitorlázói kapták meg. 1962-ben, az új klubház felépülése után a régi épületet átadták a HungarHotelsnek.[14] Vendéglátóhely létesült benne, itt működött sokáig a Vitorlás eszpresszó és bár. Az 1990-es évek közepén az épület magánkézbe került, tulajdonosa 1996-ban felújította.


Jegyzetek

 1. Angol hajók a Balatonon. = Vasárnapi Ujság. 1879. nov. 9. 45. sz. 727.
 2. Ország–Világ. 1880. 3. füzet.
 3. Zalai Hírlap. 1881. máj. 19. 40. sz. 3.
 4. Sziklay János: Mit csinált a régi Balaton-egylet? Veszprém, 1935. 6-13.
 5. Fővárosi Lapok. 1885. nov.18. 282. sz. 1880.
 6. Tábori Kornél: Érdekes adatok a balatoni hajózásról.= Balaton. 1941. 5. sz. 20-21.
 7. Stefánia özvegy trónörökösné Balaton-Füreden. = Vasárnapi Ujság. 1892. jún. 26. 26. sz. 460-461.
 8. Sz. J.: Az özvegy trónörökösné a Balatonon. = Vasárnapi Ujság. 1892. 28. sz. 489-490
 9. Simon Károly: 140 év A Balatonfüredi Yacht Club története. [Balatonfüred], [2007.] 14.
 10. Balaton. 1922. 1-3. sz. 2-3.
 11. Balatonfüred. 1921. febr. 26. 9. sz. 3.
 12. Wagner Imre: A Balatonfüredi Hajógyár története. 1881–1996. Balatonfüred. 2006. 44.
 13. Margittay Rikárd: A füredi KMYC klubház érdekességei.= Balatoni Kurir. 1941. aug. 7. 32. sz. 2.
 14. Simon Károly: 140 év A Balatonfüredi Yacht Club története. [Balatonfüred], [2007.] 20., 24.

Forrás

Némethné Rácz Lídia: Balatonfüred nevezetes épületei. 2008.