Vaszary Kolos Ferenc

A Helyismeret wikiből
Vaszary Kolos.jpg

VASZARY Kolos Ferenc (Keszthely, 1832. febr. 12.–Balatonfüred, 1915. szept. 3.) r. k. bíboros-érsek, történész.

Élete

Iparos szülők gyermekeként szülővárosában kezdte tanulmányait. 1847-től a Szent Benedek-rend tagja, 1855-ben szentelték pappá. 1854 és 1869 között tanárként Pápán, Komáromban és Esztergomban dolgozott. 1869-től a győri gimnázium és a rendház főnöke, 1885-től pannonhalmi főapát. Számos egyházi intézményt létesített. 1891-től esztergomi érsek, 1893-tól bíboros és Magyarország hercegprímása. Az egyházpolitikai harcok idején a konzervatív ellenzék vezére, nevéhez fűződik a katolikus politikai szervezetek kiépítése. 1894-től az Akadémia igazgatósági tagja. 1912-ben lemondott méltóságáról és az 1891-ben épített balatonfüredi nyaralójában történettudományi tanulmányokkal foglalkozott. Az épület felújítása 2010-ben fejeződött be, azóta múzeumnak és kiállításoknak ad helyet. Vaszary már pannonhalmi apátként sokat tett a balatonfüredi fürdőtelep fejlesztése érdekében. Megépült a hidegfürdő, bővült a sétány, villany- és vízvezeték létesült. A part menti sétány egy részét róla nevezték el. Pápa városa 1892-ben díszpolgárává választotta. – Keszthelyen temették el, de végső nyughelye 1981-től Esztergomban van. Szülővárosában utcanév őrzi emlékét.

Művei

 • A várnai csata. Pest, 1864.
 • Adatok az 1825-i országgyűlés történetéhez. Győr, 1883.
 • I. Ulászló esküszegése és a várnai veszedelem. Győr, 1884.
 • Adatok az 1830-i országgyűlés történetéhez. Budapest, 1877.
 • Vaszary Kolos beszédei. Esztergom, 1909.

Irodalom

 • SZIKLAY János: ~ Balatonfüreden. = Vasárnapi Újság, 1891. 45. sz.
 • KEMÉNFY Kálmán Dániel: ~. Esztergom, 1905.
 • Vaszary Kolos. = Katolikus Szemle, Katholikus Szemle, 1915.
 • Vaszary Kolos 1832. febr. 12.
 • 1915. szept. 3. = Századok, 1915. 7–8. sz.
 • SÖRÖS Pongrác: Kardinal Klaudius Vaszary. Salzburg, 1916.
 • KRÚDY Gyula: Nyárutó a prímásnál. = A XIX. század vizitkártyái. Budapest, 1986.
 • SZENNAY András: A pannonhalmi Szent Benedek Rend névtára 1802–1886. Pannonhalma, 1986.
 • Pannonhalmi Szent Benedek Rend története. 6/A.
 • H: SZABÓ Lajos: Pápa város jeles polgárai a 19. században. Pápa, 1998.
 • MOLNÁR Jánosné: A Vaszaryak sorsa kötődött Veszprém megyéhez. = Napló, 2011. jan. 15.