Régi képviselő-testületi ülésekről

A Helyismeret wikiből
Írta: Schildmayer Ferenc

Egy éve annak, hogy ezt a kifejezést halljuk: képviselő-testület. Úgy tűnik, új szó, pedig egyáltalán nem az, csupán a negyven évig fennállt tanácsrendszer feledtette el velünk ezt a lényegét kifejező fogalmat.

Képviselő-testület korábban minden településen volt. Almádiban 1869-től működött, amit a mindenkori szabályoknak megfelelően hoztak létre. Részben választott, ez volt a többség, részben hivatalból delegált tagokból állt, és általában jellemző volt a legtöbb adót fizető polgárok (virilisek) részvétele. Ennek az volt a logikája, hogy a község adójövedelmével szinte sajátjukként gazdálkodtak és minden fillért megnéztek, mire költik.

Az egykori képviselők munkájáról sajnos nem maradtak fenn dokumentumok, jegyzőkönyvek. Így csupán a korabeli újságokból értesülhetünk a legfontosabb elhatározásokról. Ezek közül néhány jelentősebb:

 • 1897. december 25. Almádi képviselő-testülete 10 000 Ft kölcsön felvételét szavazta meg, „e pénzen építik meg az új községházát a kápolnatéren”.
 • 1898. május 25. Az almádi képviselők egyhangúlag szavazták meg az 5000 Ft hozzájárulást a vasútépítéshez.
 • 1900. február 11. Rendkívüli ülést tartott Almádi képviselő-testülete a dr. Óvári Ferencet ért támadás miatt. Részt vettek: 11 képviselő, 3 elöljáró, a közgyám, a bíró és a körjegyző.
 • 1900. február 28. Almádi községháza avatása alkalmából díszközgyűlést tartott Almádi képviselő-testülete.
 • 1901. február 28. Almádi község képviselő-testülete ülést tartott és elhatározta római katolikus jellegű iskola építését...
 • 1906. szeptember 1. A képviselő-testület elhatározta a község általános vízvezetéki rendszerrel és villanyvilágítással való ellátását...
 • 1909. szeptember 9. Almádi képviselő-testülete Almádi bővítését határozta el. 600 000 korona kölcsönt vesz fel a Pesti Magyar Kereskedelmi Banktól és egyúttal a fürdőt neki bérbe adja. A pénzen két új fürdőházat, vendéglőt és szanatóriumot kíván építtetni.
 • 1911. március 26. A képviselő-testület elhatározta, hogy munkáslakások céljára 1200 négyszögöl területet átenged.
 • 1911. szeptember 3. Almádi képviselő-testülete a Hazai Villamossági Rt-vel szerződést kötött 50 évre... Megállapodtak a díjakban: közvilágítási lámpa egész éjjelre 35 korona... magánosoknak idényre lámpánként 5 korona. Az áram Aszófőről fog jönni. 1912. június 1-én lesz köteles a világítást megkezdeni.
 • 1915. december 19. A képviselő-testület az rt-vel a szerződést felbontotta. Egyébként egy korábbi hír szerint a rézanyagot hadi célra elrekvirálták az aszófői teleptől.
 • 1916. november 19. Az aszófői Villamos Telep Rt-ben a képviselő-testület 50 000 korona jegyzését hagyta jóvá.
 • 1920. november 23. Pósa Endre a képviselő-testület ülésén ismertette a Falu Szövetség munkáját. Egyhangúlag a belépés mellett szavaztak...
 • 1925. június 7. Almádi végre villanyvilágítást kap, jelentették be a képviselő-testület ülésén...

E néhány hír a múltból mintha a jelent is idézné: fürdőházépítés - IV. sz. strand, vízvezeték-építés - víz- és csatornaépítés, Falu Szövetség - Balatoni Szövetség, iskolaépítés - vörösberényi iskola, kölcsön felvétele a községháza építésére - kölcsön felvétele a városháza építésére.

A gondok szinte alig változnak, legfeljebb szaporodnak.

Forrás

Új Almádi Újság[1] 1991. (3. évf.) 11. sz. 2. p.

Külső hivatkozás

 1. Új Almádi Újság honlapja