Postás Üdülőház

A Helyismeret wikiből
Írta: Schildmayer Ferenc

1935-ben a korabeli sajtó tanúsága szerint Almádiban a település életében több igen jelentősnek számító esemény történt. Május 19-én volt az I. világháborús hősi emlékmű felavatása, amelyet szinte országos eseménnyé emelt József főherceg jelenléte. Június 2-án felavatták a Postás Üdülőházat, majd szeptember 8-án a Szabadság - akkor Horthy Miklós - kilátót. A Veszprém-Balaton-Bakony ünnepi hetek eseményei 1935 májusától szeptember végéig jelentettek gazdag programot a Balatonalmádiba látogatóknak.

Az említettek közül a Postás Üdülőház építésének körülményeit, illetve történetét elevenítsük fel e rövid visszatekintés keretében. Az előzményekhez tartozik, hogy akkor már tíz éve működött Almádiban Postás Üdülőház, a Gecsö-nyaraló (Lujza-lak) 1925. július 12-én, a Magyar Királyi Posta Jóléti Alapítvány által történt megvásárlásával (ÚAÚ 1996 X. szám). A villához tartozó, több mint 3 holdas szőlőbirtok kiterjedt egészen a Remete patak medréig. Erre a nagy telekre épült fel a postások üdülőháza, gyönyörűen parkosítva az egykori szőlő területét. A Gecsö-villában eddig működő Postás Üdülő változatlanul megmaradt erre a célra.

Az esemény jelentőségét az 1935. június 2-án történt felavatást ismertető újsághír alapján érzékelhetjük. Az épületről így írtak: „f. hó 2-án avatták fel a 35 szobás, játszó-, olvasó-, társalgótermekkel és minden komforttal berendezett, óriásméretű üdülőházat”. A felavatási ünnepségen megjelentek: báró Szalay Gábor postavezérigazgató, a kereskedelmi miniszter képviseletében is, dr. Bud János ny. miniszter (Almádi díszpolgára), dr. Kenessey Pongrác, Veszprém vármegye főispánja, dr. Szalóky József főszolgabíró, dr. Tormay Béla postatakarékpénztári vezérigazgató, dr. Bényi Károly posta-főigazgató, Rátonyi Sándor posta-takarékpénztári főtanácsos, Véghely Dezső postaműszaki főigazgató, valamint még számos budapesti és megyei előkelőség.

Az ünnepséget a budapesti postás zenekar a „Hiszekegy”-el nyitotta meg, ünnepi beszédet dr. Erdélyi Jenő posta-főigazgató tartott, majd báró Szalay Gábor -mint a távol levő kereskedelemügyi miniszter képviselője - adta át „nemes rendeltetésének” az épületet. A budapesti filmiroda felvételeket készített, a postászenekar térzenét adott, hűsítő italokat és süteményeket szolgáltak fel, majd „a megjelent nagyszámú közönség megtekintette az üdülőházat és a gyönyörűen sikerült parkot”. Ezek után a mintegy 150 meghívott vendég számára díszebéd következett, amely alkalommal dr. Kenessey Pongrác főispán tartott beszédet.

Az épület nagyságára és jelentőségére így utal az újságcikk szerzője: „a mintegy 4000 ölön fekvő cca. 45 m-es négyzetben fekvő és cca. 11 m magas óriás épületet Takács János veszprémi építészmérnök építette, aki tudásával és rátermettségével igazi remeket alkotott és dicsőséget szerzett a veszprémi névnek.”

A Postás Üdülőház a legutóbbi időkig Almádi legnagyobb „vállalati” üdülője volt, és úgy tűnik ismét ilyennek tekinthetjük. Az épületről számtalan képes levelezőlap jelent meg. Készült egy felvétel éjszakai díszkivilágítás alkalmával, méghozzá nagy valószínűséggel a megnyitás napján, mert a lapon 1935. június 4-i dátum szerepel, néhány üdvözlőszó mellett. Abban az időben természetes volt, hogy már a felavatás napján, az épületről készült képes levelezőlapon küldhették üdvözletüket az ünnepség résztvevői.

Az épület ma is eredeti formájában áll, bár felújítása során nem kapta vissza az eredeti narancsvörös színezését.

Forrás

Új Almádi Újság[1] 1997. (9. évf.) 8. sz. 2. p.

Külső hivatkozás

  1. Új Almádi Újság honlapja