Petneházy Antal

A Helyismeret wikiből
Petnehazy Antal.jpg

PETNEHÁZY Antal (Debrecen, 1895 – Budapest, 1973) gépészmérnök.

Élete

Iskolái elvégzése után katonai pályára lépett, végigharcolta az 1. világháborút. Az 1920-as években gépészmérnöki oklevelet szerzett. A honvédségnél továbbszolgálva mérnökkari alezredesi rangot ért el. 1936-ban az Iparügyi Minisztérium államtitkárává nevezték ki. 1937-ben a Bányaművelő Rt., 1939-ben jogutódja, a Magyar Bauxitbánya Rt. alkalmazottja. 1941-ben kinevezték az Ajkai Timföldgyár-építkezés igazgatójává, 1942-ben pedig a Timföldgyár és Alumíniumkohó, valamint az Ajkai Erőmű-építés miniszteri biztosává. Készenléti-lakótelepet építtet, és ügyelt az alkalmazottak egészségügyi és kulturális ellátására is. 1944 után visszavonultan élt. A magyar alumíniumipar egyik úttörőjének tekinthető.

Irodalom

  • TILHOF Endre: Ajkai életrajzi lexikon. Ajka, 2003.