Pethe Viktorék képes levelezőlapjai

A Helyismeret wikiből
Írta: Schildmayer Ferenc

Pethe Viktor veszprémi fűszer és csemege kereskedő volt. Almádiban fióküzletet nyitott, majd nyaralót épített. Almádiról sok képes levelezőlapot adott ki, azonban mielőtt erről esne szó, nézzük meg röviden miként lett Almádiban telektulajdonos. Erre vonatkozóan az 1872-ben felfektetett Almádi telekkönyv a következőkben ad választ.

1906. április 4-én kelt bejegyzés szerint 7000 koronáért vettek 277 négyszögöl nagyságú területet ami, „193/1 hrsz. Szőlő a berényi dűlőben” megnevezésű volt. A vevők Pethe Viktor és neje Englert Terézia veszprémi lakósok. Az eladók személye legalább ennyire érdekes, ugyanis Kurcz Rudolf és neje Sárnpék Anna szintén veszprémi lakosok voltak, akik az általuk 1870. november 5-én vásárolt, közel 3 holdas birtokukból adták el ezt a kis részt Pethe Viktoréknak.

Pether nyaraló az 1923 évi térképen

Pethe Viktor sajnos nem sokáig élvezhette nyaralóját, mert 1908 nyarán özv. Pethe Viktorné mint örökös került feltüntetésre a telekkönyvben. 1911. február 18-án kelt bejegyzés szerint további 51 négyszögöles darabot vett a Kurcz birtokból, így 328 ölre növekedett a telkük. Az 1923. évi birtoklap szerint özv. Pethe Viktorné 292 öles területtel rendelkezik, a csökkenés pedig határkiigazításnak lehetett a következménye.

Pethe Viktor fióküzletét már 1900-ban, a frissen felavatott községháza épületében megnyitotta, ez két képes levelezőlapon is látható. A képes levelezőlap kiadást a század legelső éveiben kezdhették, mert akkor még a lapokon „Pethe Viktor kiadása” felirat volt ,majd később özv. Pethe Viktorné szerepelt kiadóként, nyilván férje 1907-ben bekövetkezett halála miatt.

A kiadókról nem ismerjük a legfontosabb adatot, nevezetesen azt, hogy hány lapot adtak ki, pedig ez a gyűjtemény teljessé tétele szempontjából alapvető fontosságú és ez sajnos Pethéékre is érvényes. Ami biztos adat, hogy Pethe Viktor adott ki legelőször Almádiról képeslapokat leporelló formában. Ez a leporelló 12 képet tartalmaz és az akkori Almádi legszebb részeit: a parkot, a kikötőt, valamint néhány villát és a fürdőházat mutatja be. Abban az időben még nem volt a fényképezés elterjedve, így a nyaralók ezt a leporellót vásárolták meg és vitték haza emlékül. A leporelló hátsó, külső borítóján szerepel „Kiadja Pethe Viktor, Veszprém és B.-Almádi” továbbá cégbélyegző is van rajta „Pethe Viktor fűszer és csemege kereskedése B.-Almádi” szöveggel. Sajnos a kiadás dátuma nem szerepel, így arra csak következtethetünk, de biztosan 1907 előtt készült.

1912 körül „Balatonalmádi özv. Pethe Viktorné kiadása” felirattal megjelent egy füzetszerű kiadvány, amelyik 24 db 707-725 között számozott képes levelezőlapot tartalmaz. A lapok mindegyike perforált, így kitéphető, a hátulját pedig szabályos levelezőlapként nyomtatták, tehát ez már postai felhasználás céljára készült. Megjelentek még lapok „Pethe Viktor kiadása” megjelöléssel számozás nélkül, majd özv. Pethe Viktorné kiadásai következtek 400-as, 600-as, 700-as 900- as számozásokkal, sajnos a kiadás dátuma nélkül. Analógiák alapján megállapítható, hogy a lapok nagy része az 1910-es években készülhetett, csupán néhány képes levelezőlap készült a háború után.

Több ismert, jelentős veszprémi és budapesti nyomda, illetve kiadó készített Almádiról képes levelező lapokat, jóval nagyobb mennyiségben mint Pethe Viktorék. Pethéék viszont, jelenlegi ismereteink alapján csak almádi lapokat adtak ki, ezért kis jóakarattal „helyi” kiadónak tekinthetjük, annál is inkább mert nyaralóval és üzlettel rendelkeztek Almádiban.

Forrás

Új Almádi Újság[1] 2003. (15. évf.) 5. sz. 2. p.

Külső hivatkozás

  1. Új Almádi Újság honlapja