Pósa Endre

A Helyismeret wikiből

PÓSA Endre, Posch Endre (Veszprém, 1862. jún. 30.–Veszprém, 1941. okt. 15.) nyomdatulajdonos, kiadó.

Élete

A gimnázium 3. osztályának elvégzése után Pestre ment, ahol először édesanyja bátyja, Kajári Ross Lajos aranyozó műhelyében tanonckodott, majd az Athenaeum Nyomdában szedőinasként dolgozott. Veszprémben, 1883-ban, édesanyja nevére kiállított könyvkereskedői engedélyt kapott. 1901-ben nyomdát alapított a városban és azt a Dunántúl egyik legvirágzóbb vállalkozásává fejlesztette. Részt vett a közéletben: tagja volt a vármegyei törvényhatósági bizottságnak, egyik alapító tagja és alelnöke, majd jegyzője a Veszprémvármegyei Közművelődési Egyesületnek. Közérdekű kérdéseket tárgyaló írásai a helyi újságokban, közgazdasági cikkei a szaklapokban jelentek meg. Szerkesztette az 1926-ban egy számot megért Veszprémi Kisgazda c. lapot.

Irodalom

  • SZIKLAY János: Veszprém város az irodalomban és művészetben. Veszprém, 1931.
  • HAMAR Imre: Kétszáz éves a Pósa-ház. = Veszprémi Szemle, 1994. 2. sz.
  • PÁLMANN Judit: Száz éve kezdte meg működését ~ könyvnyomdája. Veszprémi Szemle, 2001. 1–2. sz.