Pápay József

A Helyismeret wikiből

PÁPAY József (Nagyigmánd, 1873. júl. 1.–Bp., 1931. jún. 9.) nyelvész, könyvtáros, tanár. 1908-tól az MTA levelező tagja, 1910-től a Helsinkiben működő Finnugor Társaság kültagja.

Élete

A Pápai Református Főiskolán, 1885–1892-es években végezte tanulmányait. Zichy Jenő harmadik ázsiai expedíciójával Oroszországba és Szibériába utazott, a csuvas és az osztják (hanti) népet és nyelvet tanulmányozta. 1901 és 1908 között az MTA könyvtárosaként, 1908-tól a debreceni egyetem nyelvész-professzoraként a finnugor összehasonlító nyelvészet terén alkotott maradandót. Kiadta Reguly Antal osztják gyűjtését.

Művei

 • Reguly Antal emlékezete. Bp., 1905.
 • Északi-osztják nyelvtanulmányok. Bp., 1910.
 • A Reguly-féle osztják hősi énekekről. Bp., 1913.
 • A magyar nyelvhasonlítás története. Bp., 1922.
 • Osztják népköltési gyűjtemény. Bp.,–Lipcse, 1905.
 • Rokon népek és nyelvek ismertetése. Bp., 1922.
 • Északi-osztják medveénekek. (Kiad.:FAZEKAS Jenő.) Bp., 1934.
 • Osztják (chanti) hősénekek. 1–2. Köt. (Kiad.: ZSIRAI Miklós.) Bp., 1944.
 • Pápay József csuvas hagyatéka: naplórészlet, csuvas szójegyzék. (Közzéteszi: AGYAGOSI Klára.) Debrecen, 1997. (Bibliotecha Papayensis 7.)

Irodalom

 • CSŰRY Bálint: ~ emlékezete. Debrecen, 1935.
 • FAZEKAS Jenő: ~ nyelvészeti hagyatéka. Debrecen, 1934.
 • ZSIRAI Miklós: Finnugor rokonságunk. Bp., 1937.
 • KÖVESI Magda: ~ 1873–1931. Debrecen, 1954.
 • CSINÁDY Gerő: ~ utazása a cári Oroszországban és földrajzi érdemei. Bp., 1964.