Mi van az újságban? - Rövid tartalmi ismertetések 2.

A Helyismeret wikiből
Írta: Schildmayer Ferenc


1991. I. szám, január. Ki volt ő? Dr. Óvári Ferenc veszprémi ügyvéd, almádi szőlőbirtokos, országgyűlési képviselő, felsőházi tag életrajza. Kiterjedt munkásságának rövid összefoglalása, különböző funkcióinak ismertetése. Óvári kilátó. Rövid ismertetés a rekonstrukció folyamatáról.

1991. II. szám, február. Almádi és a balatoni gőzhajózás. A balatoni gőzhajózás történetének első évtizedeiről szóló ismertetés. Az almádi kikötő megnyitásának időpontja 1890. június 7. A cikk 1846 és 1891 évek közötti, hajózási eseményeket ismerteti.

1991. III. szám, március. A Pinkóci csárda történetéből. A cikk ismerteti a káptalani tulajdonú csárda, 1744 és 1841 közötti bérleti szerződéseit. Kitér az épület állagára, illetve a szükséges javítási munkákra. Érdekes az épület helyiségeire, azok méreteire és építési anyagaira utaló adatsor.

1991. IV. szám, április. Almádi első nyaralóépületeiről. Az ismertetés mellékleteként 11 nyaralóépületről megjelent képes levelezőlapok ábrázolják az 1889 és 1900 között készült épületeket. Nem minden épületről jelent meg képeslap, így az ismertetés messze nem teljeskörű.

1991. V. szám, május. Almádi első strandja. A fürdőház rossz állapota szükségessé tette egy új, modern strand létesítését. 1922. év szezonjára elkészült a strand első üteme. Évről évre folytatták az építést és 1926-ra teljesen kiépült az 500 kabinnal rendelkező, akkor a Balaton legnagyobb strandja.

1991. VI. szám, június. Indul a szezon... A cikk a Veszprémi hetilapokban megjelent írásokból idéz néhány érdekesebb részletet. Az 1878 és 1889 közötti időben keletkezett, az aktuális szezonra vonatkozó híradások bemutatják a korabeli életet, néhány képben.

1991. VII. szám, július. "Van már vasút, éljen Kossuth!" A veszprémi újságokban, 1877 és 1910 között megjelent cikkek a vasútról, illetve annak építéséről.

1991. VIII. szám, augusztus. Egy balatoni sportesemény évfordulójára. 1938 augusztusi. Szent István nemzetközi repülőtúra almádi vonatkozásai a veszprémi újságokban.

1991. IX. szám, szeptember. Almádi népessége. Almádi lakosok számának változása 1829 és 1895 között. Érdekes demográfiai adatokkal.

1991. X. szám, október. Almádi hegyközség történetéből. Rövid ismertetés a hegyközség életéről és szabályairól 1869-ig.

1991. XI. szám, november. Régi képviselő-testületi ülésekről. Almádi önálló község 1869 évtől. A cikk 1869 és 1925 évek közötti ülésekről megjelent írásokkal foglalkozik.

1991. XII. szám, december. Karácsony hava eseményei. A télen csendes üdülőhelyről szóló írások, 1877 és 1903 közötti évekből.

1992. I. szám, január. Két újsághír között... 1914-ben épült, 1950-ben államosították, 1991-ben privatizálták a Vasutas Üdülőként ismert épületet. Végül 2008-ban lebontották.

1992. II. szám, február. A Szent Imre plébániatemplom építéstörténetéből. Az újságcikk vázlatosan ismerteti az építés előzményeit, valamint lefolyását az 1930. évi felszentelésig.

1992. III. szám, március. Balatoni Szövetség. A cikk rövid áttekintést ad a Balatoni Szövetség megalakulásának körülményeiről, valamint tevékenységéről és annak szükségességéről, valamint Óvári Ferenc szerepéről.

1992. IV. szám, április. Emlékezés 1848 márciusára. A ünnepi beszéd Francsics Károly korabeli naplójának felidézése volt.

1992. V. szám, május. Májusi hírek anno... 1772 és 1899 között, májusban történt érdekesebb események ismertetése, korabeli iratok és újságok alapján.

1992. VI. szám, június. Egy intézmény megszűnik... Az egykori Zsófia gyermekszanatórium, ma már ismertebb nevén nevelőotthon bezárta kapuit. A cikk ismerteti az intézmény építésének előzményeit, valamint a felavatás teljes programját.

1992. VII. szám, július. Almádi első vendéglője. Az Almádi Fürdő Rt. 1883-ban megvette a Huber-féle szőlőbirtokot. Kibővítette az épületet és megnyitotta a Hattyú vendéglőt, amelyik hosszú évtizedekig minden rendezvény színhelye volt.

1992. VIII. szám, augusztus. 1902 nyaráról. Korabeli veszprémi újságok hírei alapján olvashatjuk a szezon érdekes és jelentős eseményeit. A legjelentősebb a Petőfi-szobor avatása volt.

1992. IX. szám, szeptember. Almádi Újság, Balatoni idénylap. Elődünk 1904. július 10-én jelent meg először, majd további hét alkalommal. A cikk az egyes számok tartalmi kivonatát ismerteti.

1992. X. szám, október. Nem jelent meg helytörténeti írás.

1992. XI. szám, november. Az almádi temetőről... A cikk röviden ismerteti a temető létesítését elrendelő határozatokat. Továbbá ismertet néhány 1907. előtti településtörténeti adatot.

1992. XII. szám, december. Évforduló. Az írás az Almádi Kör 1902. évi megalakulásának történetével foglalkozik. Részletesen ismerteti a Kör választott vezetőségének teljes névsorát.

1993. XI. szám, január. Közbiztonság, csendőrség, rendőrség. Az ismertetés az 1890-es évek végén megjelent újsághírekben megjelent bűntényekkel foglalkozik. Ezzel összefüggésben tárgyalja a csendőrség tevékenységét, az önálló a csendőrörs megalakítását.

1993. II. szám, február. Almádi díszpolgárai. A cikk dr. Óvári Ferenc és Kánya Kálmán díszpolgári rangjával foglalkozik.

1993. III. szám, március. Nemzeti ünnepünk. Az ismertetésből megtudhatjuk mikor iktatták törvénybe március 15-ét, mint nemzeti ünnepet.

1993. IV. szám, április. Budatava képeslapokon. A közölt hat képeslap bemutatja a településrész képét 1903-1938 között.

1993. V szám, május. Vörösberény képeslapokon. Az ismertetés rövid szöveges rész mellett öt képeslapot tartalmaz.

Kapcsolódó cikkek

Forrás

Új Almádi Újság[1] 2010. (22. évf.) 9. sz. 2. p.

Külső hivatkozás

  1. Új Almádi Újság honlapja