Mangold Henrik

A Helyismeret wikiből
Mangold Henrik.jpg

MANGOLD Henrik (Vágújhely, 1828. október – Budapest, 1912. február 5.) orvos, balneológus. Fürdőorvos, a Balaton gyógytényezőinek neves kutatója.

Élete

Az orvosi egyetemet Bécsben végezte. 1855-től Veszprém megyében körorvos. Balatonfüredre 1858-ban került, ahol nem hivatalos fürdőorvosként dolgozott. A balatoni gyógyfürdők egészségügyi jelentőségével tudományosan foglalkozott, erről számos közleményt írt. 1860-ban, a szanatóriumban rendszeres szőlőkúrát vezetett be. 1865-ben megindította az Ungarische Medizinische-Chirurgische Presse (Magyar Orvosi Sebészeti Sajtó) című lapot, amelynek szerkesztője volt. 1913-ban tisztelői a füredi sétányon helyezték el szobrát, amelyet 1944-ben leromboltak. 1986-tól a Vasutas Üdülő előtt tábla őrzi emlékét.

Művei

  • Der Kurort Füred am Plattensee. Balaton-Füred, 1863.
  • Beteg- és díjazási napló, gyakorló orvosok számára. Pest, 1870.
  • Balatonfüred gyógyhatányai és gyógyhelyi viszonyai orvosok és gyógykeresők számára. Pest, 1872.
  • Balaton-Füred zsebben, vagyis a nevezett fürdő gyógyhatányainak rövid rajza. Pest, 1875.
  • A természetes szőlőgyógymód és annak alkalmazása. 5. kiad. Budapest, 1931.

Irodalom

  • MARGITTAY Rikárd: Füredi doktor bácsi 80 év előtt. = Balaton, tájak, emberek. Budapest, 1943.
  • SZÁLLÁSI Árpád: Mangold Henrik. = Orvosi Hetilap, 1979. 8. sz.
  • SZEKÉR Ernő: Áll Balatonfüreden Mangold Henrik emlékoszlopa. = Orvosi Hetilap, 1987. 24. sz.
  • ZÁKONYI Ferenc: Balatonfüred. Veszprém, 1988.
  • KOMLÓS Aladár: Magyar-zsidó szellemtörténet a reformkortól a holocaus-tig. 1-2. Köt. Budapest, 1997.