Maár János Bonifác

A Helyismeret wikiből

MAÁR János Bonifác (Devecser, 1788. aug. 29.–Balatonfüred, 1855. szept. 3.) tanár, író.

Élete

A Szent Benedek-rend tagjaként nagyszombati és pozsonyi a gimnáziumban tanított. 1818-ban a Pannonhalmi Könyvtár őre. 1921-től harmincegy éven át a Győri Jogakadémián a magyar- és a világtörténelem tanára. Latin nyelven írt egyetemes története 1853–1854-ben jelent meg, majd magyarra fordítva is kiadta. Verseket is írt. A magyar őstörténetről tartott előadásai hatottak az ifjú Reguly Antalra.

Művei

  • Fushoffer Demjén jubiláris ünnepe alkalmára írt költemény. Veszprém, 1809.
  • Egyetemes történelem, melyet érettebb ifjak és olvasók számára írt. 1–2. Köt. Győr, 1853–1854.

Irodalom

  • SZIKLAY János: ~. = Dunántúli kultúrmunkások. Bp., 1941.
  • HUDI József: Reguly Antal északi útja és Veszprém megye. = Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 16. Veszprém, 1982.