Lontai Endre

A Helyismeret wikiből
Lontai Endre.jpg

LONTAI Endre (Vp., 1930. nov. 8.–Bp., 2003. dec. 2.) jogász. A jogtudomány kandidátusa (1972), doktora (1983).

Élete

Középiskolai tanulmányait a veszprémi piarista gimnáziumban végezte, majd magántanulóként Székesfehérvárott érettségizett. 1954-ben a budapesti tudományegyetemen kapott államtudományi jogászi diplomát. Először a fővárosi XVI. kerületi tanácsnál dolgozott, az 1956-os forradalom leverése után munkanélküli lett, alkalmi munkákat vállalt. Az 1960-as évek elejétől az Állam és Jogtudományi Intézet tudományos munkatársa. Az 1970-es évek elejétől másodállásban, néhány év múltán főállásban tanított az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Előadott Anglia és Franciaország felsőfokú intézményeiben, szakértőként dolgozott a Szellemi Termék Világszervezet (WIPO) genfi központjában. 1990 őszétől rövid ideig Genfben az ENSZ-missziónál emberjogi képviselő, majd visszatért az egyetemre tanítani. Az MTA és a MTESZ számos bizottságának tagjaként tevékenykedett. A Lovassy László Gimnázium 1986-ban alakult baráti körének aktív tagja, alapszabályának egyik megfogalmazója, rendezvényeinek és üléseinek résztvevője volt. Önálló művei mellett számtalan tudományos cikke és jegyzete jelent meg szakfolyóiratokban. 1981-ben a Munkaérdemrend ezüst fokozata, 1984-ben MTESZ-díj, 1990-ben MTESZ-emlékplakett odaítélésével ismerték el munkásságát. – A budapesti Szent Gellért-templomban nyugszik.

Művei

  • Kutatási szerződések. Bp., 1972.
  • The Research Contracts. Bp., 1977.
  • A licencszerződések alapvető kérdései. Bp., 1978.
  • Polgári Jog. – Szellemi alkotások joga. Bp., 1986.
  • Jogegyesítés a nemzetközi iparjogvédelem területén. Bp., 1988.
  • Unificaton of law the field of international industrial poperty. Bp., 1994.

Irodalom

  • A veszprémi Lovassy és volt Piarista Gimnázium Öregdiákjai Baráti Körének 2006. évi tájékoztatója. Vp., 2006.