Konek Sándor

A Könyvtár wikiből

KONEK Sándor (Pest, 1819. aug. 18.–Balatonfüred, 1882. aug. 1.) statisztikus, tanár.

Élete

1858-ban az MTA levelező-, 1867-ben rendes tagja. Bölcseleti és jogi tanulmányait a pesti egyetemen végezte. Egy ideig az udvari kamara fogalmazó gyakornoka, majd Budán, Győrben, 1850-től Pozsonyban akadémiai tanár. 1954 után a pesti egyetem statisztika-professzora, egy ideig az egyházjogi tanszéket is vezette, 1865-ben az egyetem dékánjává, 1869-ben rektorrá választották. 1868-ban királyi tanácsosi rangot kapott. Előadásaiban és könyveiben a statisztika önálló tudomány voltát hirdette. Művei összefoglaló jellegűek, részben népesedési kérdésekkel foglalkoznak.

Művei

  • A statisztika elmélete. Bp., 1869.
  • Újabb adatok Magyarország bűnvádi statisztikájából. Bp., 1879.
  • Bányászatunk jelen állapota...Bp., 1882.
  • Magyarország és egyes törvényhatóságainak népmozgalma 1877–1879. Bp., 1882.

Irodalom

  • KAUTZ Gyula: Emlékbeszéd ~ felett. Bp., 1886. (MTA Emlékbeszédek.)
  • HORVÁTH Róbert: ~ professzor (1819–1884) elméleti statisztikai munkássága. Szeged, 1965.