Kolossváry Endre

A Helyismeret wikiből

KOLOSSVÁRY Endre, kolosvári (Vp., 1858. dec. 24.–Bp., 1938. dec. 13.) gépészmérnök, helyettes államtitkár. Kolossváry Dezső testvére.

Élete

Középiskoláit Kalocsán, Pápán és Pozsonyban végezte. 1882-ben gépészmérnöki oklevelet szerzett a budapesti műegyetemen. Előbb a MÁV, majd a Posta szolgálatába lépett. 1909-től a Posta és Távírda Igazgatóság műszaki osztályának vezetője, 1928-ban helyettes vezérigazgatóként vonult nyugalomba. A műegyetemen magántanári képesítést nyert. Nevéhez fűződik a távíró- és az interurbán távbeszélő-hálózatok kiépítése, az automata telefonközpontok létesítése, az első nagyadó felállítása. Egyik kezdeményezője volt a nemzetközi távíró- és távbeszélő-szövetségek megalakulásának, és 1908. évi, első kongresszusának. Munkássága elismeréseként számos kitüntetést kapott. 1928-ban, 46 évi szolgálat után vonult nyugalomba.

Irodalom

  • A Magyar Posta története és érdemes munkásai. (Szerk.: HENCZ Lajos.) Bp., 1937.
  • Kolossváry Endre. = Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye, 1939.