Kiállítás Almádiban 1909-ben

A Helyismeret wikiből
Írta: Schildmayer Ferenc


Az 1904. évben alakult Balatoni Szövetség elsőrangú feladatai közé sorolta a Balaton-kultusz ápolását. E feladatkörben jelentős eseményként említi a szövetség folyóirata a Füreden és Almádiban rendezett gyümölcs és borkiállításokat, amelyekről az 1909. szeptember 15-én megjelent számban olvashatunk.

„Két kiállítást rendeztünk. És pedig Balaton-Almádiban az Almádi Kör segítségével augusztus 28-30. napján, s Balatonfüreden a Balatonfüred és vidéke gazdaköre segítségével szeptember hó 4-6. napjain. A kiállítások, úgy a kiállított tárgyak nagy mennyisége, valamint a látogatottság tekintetében is messze felülmúlták a várakozásokat.

Kiállításainkkal nem akartunk egyebet elérni, mint azt, hogy a Balatonhoz óriási módon növekvő számmal jövő fogyasztó közönség közvetlen tapasztalatokat szerezhessen arra nézve, hogy a Balatonvidéken mit, hol és milyen minőségben lehet beszerezni?”

Megjegyzi az ismertetés írója, hogy a kiállítók zömét a helybeli termelők képezték és Almádiban szép arányban vettek részt kenesei kisgazdák is, felismerve az „eszme jelentőségét.” Emellett természetesen a környék csaknem valamennyi községéből voltak kiállítók. Az almádi kiállítást Kurcz Gyula üdvözlő szavai után dr. Óvári Ferenc szövetségi alelnök nyitotta meg. A legnagyobb érdeklődés augusztus 29-én volt, amikor az Almádi Kör „nagyarányú népünnepélyt” rendezett, amelyről így írtak.

„A Petőfi-parkban (ma Öregpark) tartott ünnepély fényesen indult meg és főként Veszprém, de más irányokból is folyton zsúfolt vonatok érkeztek; csak az volt a végtelen kár, hogy mikor a legjobban kezdett a közönség fölmelegedni a népünnepély látnivalóitól, jött egy rettenetes vihar… és sok szép reményt tönkretett, sok hangos jókedvnek véget szakított… A népünnepélyt derekán robbantotta szét a vihar; menekült mindenki biztos födél alá…

A népünnepélyt elmosta a zápor, de a kiállítás sikerét nem tudta megrontani. Azzal zártuk be az almádi-i kiállítást, hogy jövő évben Isten segítségével megújítjuk.”

A kiállítást a Kneipp Gyógyházban rendezték meg, amit a mellékelt korabeli fényképfelvételek igazolnak. A képeken jól látható, milyen nagyméretű, (az akkori Almádiban legnagyobb) épület volt a Gyógyház. Ezen képek megmutatják azt is, hogy milyen szerkezete volt az 1899-ben, fából épült épületnek.

A Balatoni Szövetség 1909. augusztus 25-én Balatonalmádiban tartott közgyűlésén meleghangú köszönő feliratot intéztek Darányi Ignác földművelésügyi miniszterhez. A miniszter Marienbadból dr. Óvárinak küldött válaszlevelében írta:

„Az a meleg érdeklődés, melylyel a szép Balaton fölvirágoztatása iránt minden időben viseltettem, sohasem fog megszűnni és kérem legyenek meggyőződve, hogy kiváló örömömre fog szolgálni, ha országunk ezen főékességének továbbfejlődését és virágzását előmozdítani és támogatni, mint a múltban, úgy a jövőben is alkalmam leend.”

A kiállítás 96 évvel ezelőtt volt, a megemlékezés nem kerek évforduló alkalmával történik, de a mai Almádi Borfesztivál alkalmából érdemes visszatekinteni a csaknem százéves eseményre, nemcsak az esős időjárás okán.

Forrás

Új Almádi Újság[1] 2005. (17. évf.) 9. sz. 2. p.

Külső hivatkozás

  1. Új Almádi Újság honlapja