Két újsághír között...

A Helyismeret wikiből
Írta: Schildmayer Ferenc
Vasutas Udulo kepeslap.jpg
Vasutas udulo hir1.jpg
Vasutas udulo hir2.jpg

Első hír, Veszprémi Hírlap, 1914. május 10. „Vasutasok ünnepe Almádiban. A Vasúti Altisztek Országos Otthona üdülőházának felavatási, megáldási és megnyitási ünnepélye a hó 3-án folyt le. A vendégek de. érkeztek kb. 600-an, velük érkezett a zágrábi üzletvezető és kísérete is. Almádi község elöljárósága és Szász Ferenc fürdőigazgató fogadta az érkezőket. A ház megáldása után Juhász János elnök beszédet mondott, utána a vonatkísérők otthonának elnöke, Birki J. üdvözölte a testvéregyesület új intézményét. A megnyitás után lefényképezték az új házat és az egész vendégsereget. Délben a Hattyúban 300 terítékes bankett volt, a többiek egyéb vendéglőkben oszlottak szét. Köszöntötték Kerényi főszolgabírót és Szász fürdőigazgatót. Almádiban így megint eggyel több intézmény létesült, hogy az egészség fenntartására vagy visszaszerzésére felhasználja a magyar tenger vizét.”

Vasutas udulo hir3.jpg

Második hír, Napló, 1991. november 4. Árverési hirdetmény jelent meg, amely szerint a Kék Balaton fogadó árverésre kerül 33 500 000 forint kikiáltási áron...

Két hír között: Az épület mint üdülőház működött és a Vasúti (segéd) Tisztek Országos Otthona volt a tulajdonosa, aki széles körű propagandát fejtett ki az üdülőház és ezen keresztül Almádi megismertetése érdekében. Az épület bővítésre került, valószínűleg a '20-as évek végén. Ennek során az épület két végét emeletesre építették át. Funkciója lényegében a mai napig nem változott, és az 1950-es évek óta Kék Balaton turistaszálló néven volt ismeretes. A tulajdonos, illetve kezelők névsora a telekkönyvben megtalálható. Ez azonban kevésbé érdekes az épület történeténél.

Mindenképpen tanulságos, hogy a megnyitás napján, 1914. május 3-án, a vendégek egyike már megírhatta az épületet ábrázoló képes levelezőlapot, amit az 1914. május 4-i postai bélyegző bizonyít.

Forrás

Új Almádi Újság[1] 1992. (4. évf.) 1. sz. 3. p.

Külső hivatkozás

  1. Új Almádi Újság honlapja