Ismeretlen kis ház és szomszédja...

A Helyismeret wikiből
(Veszprémi u. 25., és Szabadság u. 2.)
Írta: Schildmayer Ferenc


1858. évi térkép részlete

Levéltári, vagy egyéb kutatások során gyakran akadhatunk „mellékes” adatokra, ami egy újabb ismertetés alapja lehet. Az Új Almádi Újság legutóbbi számában Komáromi Kacz Endréről szóló írásban fontos és keresett adat volt, hogy mikor vette meg Henczné Deák Adrienne azt az épületet, amelyben Komáromi Kacz Endre is alkotott. Ezen épület szomszédja egy kis öreg ház, így valószínűsíthető, hogy az egykori szőlőbirtokhoz tartozott.

Mint eddig minden esetben, most is az 1858. évi kataszteri felmérés jegyzőkönyvei és térképei lesznek segítségünkre. Az érintett területre vonatkozóan a következőket találjuk.

1923. évi térkép részlete

Birtokos Keresztes Ádám özvegye Harczi Zsuzsanna veszprémi lakós

3981 hrsz. rét pincével 39 négyszögöl,

3982 hrsz. szőlő gyümölcsfákkal 1575 négyszögöl.

Összesen 1 katasztrális hold 12 négyszögöl.

A másik birtokos: (szomszéd) Vajda Ferenc kádártai lakós 3983 hrsz. szőlő gyümölcsfákkal 581 négyszögöl.

A két rész együtt 1 k. hold 593 négyszögöl.

A későbbi változások az alábbiak.

1869. május 4-én Szíjártó Imre és neje Segesdi Veronika 230 osztrák értékű forintért megvették mindkét birtokot.

1882. augusztus 27-én az almádi telekkönyv felfektetésekor változatlanok a tulajdonosok.

A birtok nagysága 1 k. hold 551 négyszögölre módosul korrekció folytán.

1887. október 25-én Bosnyák István és neje Nagy Julianna 400 o.é. forintért megveszik a birtokot.

1899. június 20-i bejegyzés szerint Nagy Aladár és neje Béres Julianna veszprémi lakósok 2400 forint ellenében az új tulajdonosok.

1903. január 27-i adat szerint Nagy Aladár örökli felesége jutalékát (½ rész).

1903. február 28-i bejegyzés szerint az 1903. február 24-én kiállított bizonyítvány alapján, a rajta épült 86 népsorszámú ház feljegyeztetik.

Az elkövetkező időben nagyon sok megosztás és ennek folytán tulajdonosváltozás történt, amelynek ismertetésétől, mint kevésbé érdekes adatoktól, eltekintünk. Az 1920-as évek elejére vonatkozóan a következőket fontos megjegyezni a tulajdonlást illetően, az 1923. évi térképrészlet alapján.

1475 hrsz. 1920. február 17-i bejegyzés szerint az új tulajdonos 29.500 korona vételár ellenében Bubik László budapesti lakós.

1476 hrsz. 1923. április 13-i bejegyzés szerint az új tulajdonos 3.250.000 korona ellenében dr. Rátkay Béláné dr. Román Mária. Ekkor már állt a telken a ma is látható épület, ugyanis az 1923. évi térkép már ábrázolja. A felmérés pedig legkésőbb az előző évben történhetett.

1479 hrsz. 1921. október 29-i bejegyzés szerint új tulajdonos Tanuska Ede asztalos mester 23.000 korona vételár ellenében.

Mindkét mellékelt térképen látható, hogy kiszögelésként jelenik meg az érintett terület Almádi és Vörösberény határvonalában. Az is látszik, hogy a mai Szabadság út (régen gróf Andrássy Gyula út) két telekhosszban Almádi területén haladt. A továbbiakban pedig a két település határát jelentette a közös út.

Néhány szó az érintett épületekről.

A kis öreg ház (Veszprémi út 25. sz.) a szép fák takarásában, alig észrevehetően. 1903-ban lett telekönyvezve, de építési ideje legkésőbb 1902 lehetett. Az épület előtt látható földdel takart pince bizonyosan az 1858. évi iratokban említett pincével azonos. Amennyiben ez így van, akkor a pince kora akár több száz év is lehet. Annál is inkább, mert tekintélyes méretű, mai mértékkel mérve 5800 m2 nagyságú szőlőhöz tartozott.

A másik épület (Szabadságút 2. sz.) építési ideje 1920-1921 közé tehető. Ezt az ingatlant vette meg Henczné Deák Adrienne 1943 évben, itt alkotott Komáromi Kacz Endre festőművész, mint erről korábban szó esett.

Forrás

Új Almádi Újság[1] 2008. (20. évf.) 2. sz. 7. p.

Külső hivatkozás

  1. Új Almádi Újság honlapja