Indul a szezon...

A Helyismeret wikiből
Írta: Schildmayer Ferenc

Belelapozva a régi, megsárgult újságokba, a hírek között minden évben visszatérően számoltak be a hivatalos megnyitóról. Erre, a fürdőhely életében igen jelentős eseményre csaknem minden esetben június első napjaiban került sor. Az ünnepélyes keretek között megtartott hivatalos megnyitótól függetlenül a közönség az időjárásnak megfelelően kezdte meg a strandéletet. Tekintsünk el a kerek számú évfordulótól és nézzük meg, mit írt a Veszprém című hetilap 113 évvel ezelőtt, 1878. június 2-án megjelent számában.

„A borongós és szeles idő reggel kevés kilátást nyújtott az ünnepély sikerültére, de a délutáni verőfényes nap oly szép számú közönséget vonzott a kies Balaton partájára, hogy bármely nagy fürdőnek sem vált volna szégyenére.” Ne felejtsük el azt, hogy Almádi ekkor még elsősorban szőlőhegy volt és egy éve épült meg az első nyolc fürdőkabin! A veszprémi tűzoltózenekar csak délután tudatta, hogy nehezen jöhet ki, „mi a kedélyeket függő bizonytalanságba helyezte.” Brenner Lőrinc fürdőigazgató a helyzetet mentendő rövid beszéddel üdvözölte a nagyközönséget, amiben megnyitottnak nyilvánította Almádi fürdőt. Megígérte, hogy pünkösd másnapjára cigányzene lesz az „ünnepi rész pótlására”. Alig fejezte be beszédét, ott termett a tűzoltózenekar, de a közönség már oszladozott, és nem maradt ott. Így sajnos nem sikerült a tervezett program, de a közönség feltalálta magát és a „vendégszerető szőlőbirtokosoknál jó sokáig tartott elszórva a kedélyes vígság, melynek csak a hajnal kezdete vetett véget.” Brenner Lőrinc beváltotta ígéretét, és 20-án Simon Rudolf szilvásában megrendezték a táncmulatságot, „a világítást csinos lampionok és mécsesek eszközöltek.” Hatalmas siker volt, 12-14 pár táncolta a francianégyeseket.

Az 1880. június 6-i fürdőmegnyitáson mintegy háromszázan jelentek meg, „kik a szabadi cigányok hangja mellett jól elmulattak.” A programok mind bővebbek lettek a megnyitások alkalmából. 1881. június 12-én olvashatjuk: „A lobogóval díszített fürdő délután 4 órakor nyittatik meg Brenner Lőrinc által”... mozsarak dörgése jelzi, hogy a parti csárda előtt áldomásra gyűljenek a vendégek. „Két ladik keresztelése lesz, egyik „Veszprém”, másik „Almádi” nevet nyerend.” Este röppentyűk fogják jelezni a különböző szőlőkben tartandó mulatságok kezdetét. Az 1889. évi megnyitásról olvashatunk részletes ismertetést mely szerint „Az áldozatkész fürdő rt. ötös bizottsága oly díszes mezbe öltöztette a kies fürdőhelyet...” Az évad megnyitásának helye a fürdőház előtti téren volt és innen oszlott szét a vendégsereg a különböző szőlőkbe mulatni.

E néhány régi híradás ismertetése alapján képet kapunk arról, hogy milyen nagyszabású eseménynek tekintették elődeink a fürdő — és ezalatt mindig a települést kell értenünk — megnyitását. Önkéntelenül felvetődik a kérdés: tudnánk ma ilyet rendezni? Netán évente?

Forrás

Új Almádi Újság[1] 1991. (3. évf.) 6. sz. 2. p.

Külső hivatkozás

  1. Új Almádi Újság honlapja