Hullám panzió

A Helyismeret wikiből
Írta: Schildmayer Ferenc
1858. évi térkép részlete


Almádiban viszonylag sok panzió működött az 1890-as évek végétől 1949-ig. A Balatonalmádi Fürdő és Építő Rt. 1937 tavaszán összeállítást készített az almádi szálláshelyekről. Ennek során kiderült, hogy a részvénytársaság kis részben tulajdonosa a szálláshelyeknek. A kimutatás szerint Almádiban 25 panzió működött összesen 278 szobával. Közöttük szerepel a Hullám panzió is 8 szobával. A Hullám panzió a legrégebbiek közé tartozott, mert egy 1905 körül készült fényképen, illetve annak aláírásán szerepel ezen dátum. Tekintsük át röviden, az 1858. évi adatokkal kezdve a birtok történetének lényeges időpontjait.

1858. évi felmérés adatai szerint a birtokos Szűcs Imre veszprémi lakós és a birtok a következő részekből áll:

4039 hrsz.   rét gyümölcsfákkal, pincével     142 n. öl
4040 hrsz.   szőlő gyümölcsfákkal 1461 n.öl
4041 hrsz.   szántó   346 n. öl
4042 hrsz.   terméketlen (patakmeder)     44 n. öl
                  összesen: 1 katasztrális hold 393 négyszögöl.

Változás: 1878. június 20., adás-vétel folytán, 1000 osztrák értékű forint ellenében Veledits Mihály és neje, Bauer Veronika veszprémi lakosok a birtokosok.

1898. június 8. Veledits Mihály örökli felesége ½ részét, 1899. május 18. özv. Kocsis Jánosné szül. Veledits Lujza ½ részben és Veledits Veronika ½ részben örökösei a birtoknak.

1899. július 24. Ajándékozás, Almádi Fürdő Rt. javára 500 n öles telekrész.

1906. május 12. Családon belüli birtok elkülönítések történtek.

1906. május 25. A területet több parcellára osztják. A család tulajdonában a következő rész maradt: „Ház és szőlő pincével, Köves dűlőben, 1058 n. öl”.

1908. július 11. Özv. Kocsis Jánosné sz. Veledits Lujza örökölte a birtokot.

1926. december 7. Öröklés, dr. Buda Istvánné sz.. Kocsis Mariska pápai lakos.

1927. április 14. 2720 pengő ellenében Suhajda Béla és neje Kálmán Hermin devecseri lakosok a tulajdonosok.

1927. november 10. Kertész Boldizsár és neje, Gyúk Eleonóra Laura b.almádi lakosok 3200 pengőért megvették a birtokot.

1934 évi bejegyzés szerint Nagy Miklós és neje, Kóger Ilona a tulajdonosai az ingatlannak.

1952. 4 sz. törvényerejű rendelet alapján állami tulajdonba véve az alábbi adatokkal: Sorsz. 60. Nagy Miklós, 778 betétszám, 1747, 1753, 1748/3 hrsz. lakóház, 11 lakószoba, tulajdonos nem lakja, tulajdonosén kívül 6 bérlemény.

1923. évi térkép részlete

A telekkönyvi adatokból nem derült ki az építés időpontja. A boltozatos pince 1858-ban már állt. Tekintettel arra, hogy Almádi a legkorábbi, 1493. évi okleveles adat szerint szőlőhegy volt, a pince kora minden bizonnyal több száz évre is tehető, amit boltozatos terei igazolni látszanak.

Az épület építésének időpontját nem rögzíti a telekkönyv, ellentétben a szokásos építési időpontot megadó bejegyzéssel. A tulajdonosi adatokból következtethetően Veledits Mihály építtette 1895 és 1898 között. Utóbbi dátumot igazolja egy 1899-ben feladott képes levelezőlap, amin az épület jól látható. Még 1899. május 18-i dátummal Veledits Mihály testvérének és lányának ajándékozta a birtokot.

A telekkönyvekből levezetett kivonatos adatok, illetve birtoklási viszonyok láthatóan sokirányúak. Ugyanis sok eladás, örökösödés, ajándékozás betétszám- változás, birtokösszevonás és elkülönítés, végül a parcellázás mind külön-külön telekkönyvi átvezetést igényelt.

Balatonalmádi Fürdő és Építő Rt. fenn említett jelentésében az összes almádi szállás, illetve férőhelyet közli. A listában a Hullám Panzió 8 szobával szerepel, viszont az államosítási listában 11 lakószobát szerepeltetnek. A Bajcsy- Zsilinszky úti épület részben őrzi eredeti architektúráját, tulajdonosai tervezik az eredetihez közeli helyreállítást. A panziót propagáló reklám, vagy hirdetés eddig nem került elő.

Forrás

Új Almádi Újság[1] 2008. (20. évf.) 10. sz. 7. p.

Külső hivatkozás

  1. Új Almádi Újság honlapja