Grofcsik és Balogh villák

A Helyismeret wikiből
Írta: Schildmayer Ferenc

Az egyikük, a Grofcsik-villa, valószínűleg sokak előtt ismert volt, amíg a közelmúltban el nem bontották. A másik esetében majdnem biztos, hogy az eredeti tulajdonos nevén említve szinte senki sem tudná megmondani, hol is áll az épület.

Grofcsik-villa

Az 1858. évi adatok szerint Ángyán János földműves és felesége, László Erzsébet vörösberényi lakosoké volt a birtok, amelynek nagysága 1 katasztrális hold 418 négyszögölet tett ki. Ebből 1 kh 66 négyszögöl volt a szőlő, és természetesen pince is volt rajta. 1868. december l-jén 254 osztrák értékű forintért Naup János és felesége, Somosi Karolina veszprémi lakosok tulajdonába került. Tőlük 1879. december 12-én kelt adat szerint özv. Grofcsik Bertalanná veszprémi lakos vásárolta meg 306 osztrák értékű forint ellenében.

1891. szeptember 19-én bejegyzés szerint Grofcsik Vilmos örökölte a birtokot. A villa építését nem jegyezték be a telekkönyvbe, azonban az építés idejét pontosan tudjuk, mert akkoriban szokás volt a tető egyik magas pontján, egy fém zászlócskán megörökíteni az építés évét. A századfordulón készült fényképről világosan leolvasható az építés éve, 1889. Ebből következik, hogy a villa építtetője özv. Grofcsik Bertalanné volt, mert két évvel későbbi az öröklésre vonatkozó bejegyzés.

A Bajcsy-Zsilinszky út 1. szám alatt állt az eredeti állapotában megmaradt épület egészen az 1980-as évek közepén történt lebontásáig. Külön érdekessége, hogy 1879-től szinte lebontásáig a család birtokában maradt az épület. Miután új tulajdonosé lett, lebontották, és helyébe a régi villa építészeti értékét meg sem közelítő épületet sikerült emelni. Nagy kár érte, mert Almádi egyik nagyon szép épülete volt. A század első éveiben készült fénykép a Bajcsy-Zsilinszky út elejét ábrázolja, jól látható a telket határoló vöröskő támfal, rajta a korra jellemző kerítéssel. A képen látható személyek a Grofcsik család tagjai voltak.

Balogh-villa

A már többször említett 1858. évi kataszteri felmérés adatai szerint a birtok tulajdonosa Bekér (Becker, Bekker) Antal veszprémi lakos volt. Nagysága 1 katasztrális hold 754 négyszögöl, amiből 1411 négyszögöl volt a szőlő, 911 négyszögöl a rét gyümölcsfákkal, és 32 négyszögölet foglalt a rajta lévő, 89-es számot viselő épület.

1872. szeptember 24-ei bejegyzés szerint Becker István és Becker Erzsébet, férjezett Fű Józsefné örökölték az akkor már 2 katasztrális hold 154 négyszögöl nagyságú birtokot, ami valamelyik szomszédos terület megvételével növekedett meg. Az 1874. január 9-ei bejegyzés szerint Valter Klára, férjezett Racsek Frigyesnének adták el 740 osztrák értékű forintért az örökösök. 1884 szeptemberében 2000 osztrák értékű forintért Ambrus Vince békési lakos, majd egy 1886. szeptember 7-ei adat szerint 1500 osztrák értékű forint vételárért Balogh Károly és felesége, Major Lujza az új tulajdonosok. Érdekes megfigyelni a birtok eladási árának jelentős változásait alig több mint egy évtizeden belül.

A telekkönyvbe nem jegyezték be a villa építésének tényét, azonban a Veszprémi Független Hírlap 1890. március 29-én megjelent számában tudósítás szerint „Balogh Károly fundusán is emeletes villa épül...” 1919. április 3-án történt telekkönyvezés szerint 55.000 koronáért özvegy Gubek Jánosné budapesti lakos vásárolta meg az akkor még változatlan nagyságú birtokot. 1923-ban ennek egy része parcellázásra került, és az 1923. évi birtokív-összesítő szerint a tulajdonos változatlanul Gubekné született Novák Mária, de a birtok nagysága már csak 1 katasztrális hold 429 négyszögöl, amelyből még 1035 négyszögöl szőlő.

Az épület ma is áll a Móra Ferenc utca 4. szám alatt, tulajdonosa Botka György, és szépen helyreállítva, jó karban tartja az immár 106 éves épületet.

Forrás

Új Almádi Újság[1] 1996. (8. évf.) 12. sz. 2. p.

Külső hivatkozás

  1. Új Almádi Újság honlapja