Egy intézmény megszűnik...

A Helyismeret wikiből
Írta: Schildmayer Ferenc

Még tavaly jöttek a kósza hírek, a nevelőotthon megszűnik Almádiban. A közelmúltban megjelent újsághírből megtudtuk: ez év szeptemberében bezárja kapuit az intézmény, a gyerekek máshova kerülnek. Mi lesz az épületek sorsa, nem tudjuk.

Tavaly volt 80 éve, hogy felavatták az elődjét, a háború előtt Zsófia gyermekszanatóriumként ismert épületegyüttest. Felütve a régi újságokat sokmindent megtudhatunk a kialakulásáról. Lássuk a híreket röviden:

- 1910. november 6-án „Az első balatoni gyermekszanatórium” című cikkből kiderül, hogy azt Almádiban építik fel, a káptalan által részben ingyen, részben nagyon olcsón adott telken. Az építkezés megindult, Hoepfner Guidó műépítész tervei válnak valóra és már a nyárra készen lesz.

- 1911. május 21-i hír: Az Országos Gyermekszanatórium intéző bizottsága f. hó 11-i ülésén a szanatórium ügyeinek vitelével dr. Óvári Ferencet bízta meg. Az orvos dr. Lenkei lesz. Négy apáca ápolónőt felvettek. 52 000 koronát utalványoztak az almádi építkezésre és június 16-ra kitűzték a felavatást A későbbi hírekből kiderült, ez nem sikerült, és csak július 30-án, 12 órakor került erre sor.


-1911. augusztus 6-án megjelent „Az első magyar gyermekszanatórium felavatása” című cikkben teljes részletességgel olvashatunk minden mozzanatáról:

Dr. Rada István kanonok előtte szombaton megáldotta a telepet.

11 órakor megérkezett Hunkár Dénes főispán, Véghely főjegyző, Kojáthy veszprémi polgármester.

11 óra 30 perckor megállt a gyorsvonat a szanatórium telkének végénél, és kiszállt a vonatból gróf Zichy kultuszminiszter kíséretével.

Üdvözlő beszédeket mondtak: Hunkár főispán a megye, Fülöp József Almádi község, Joó János plébános az igazgatóság, végül Guthard Miklós kisfiú az ott üdülő gyermekek nevében. Dr. Fodor Oszkár igazgató és dr. Lenkei Vilmos szanatórium-főorvos vezetésével megtekintették az igen szépen berendezett intézetet.

13 órakor díszebéd a Hattyúban nagy beszédekkel.

Délután népünnepély a Balaton partján.

Este bál a Hattyúban, mely kivilágos-virradatig tartott.

Ezzel még nem zárult le az építkezés, mert 1912 márciusában írja az újság: Az almádi szanatórium kibővítése már megkezdődött. Az új épület le van alapozva, húzzák fel a falakat. Csomay Kálmán veszprémi építészmérnök építi 62 000 korona költséggel. Az építtető az 1910-ben alakult Zsófia Országos Gyermekszanatórium Egyesület volt, „ő fenséges Hohenburg Zsófia hercegnő legmagasabb védnöksége alatt.” Abban az időben szinte magától értetődött, hogy a védnök nevét vette fel egy intézmény és e néven vált ismertté.

Két dolgot kell még megemlíteni. Egyik az, hogy a gyermekszanatóriumnak külön strandja volt, körülbelül a mai kemping területén, ahol a parton egy fából épült öltözőépület állott. A másik az, hogy az almádi szanatórium önállóan adott ki képes levelezőlapokat. Sajnos nem lehetséges tudni, hányféle lap volt. Ezidáig két változat került elő.

E néhány adattal kívántam bemutatni egy intézmény történetének első esztendeit, amelyeket még nagyon sok követett az itt nyaraló gyerekek igen nagy örömére.

Forrás

Új Almádi Újság[1] 1992. (4. évf.) 6. sz. 2. p.

Külső hivatkozás

  1. Új Almádi Újság honlapja