Edvi Illés Gergely

A Helyismeret wikiből

EDVI Illés Gergely (?-1675. ápr. 28.) ev. lelkész.

1649-ben avatták lelkésznek. Először Mérgesen tevékenykedett, 1660 körül hívták meg Malomsokra, ahonnét gályarabságra hurcolták. Nápoly közelében halt meg. A malomsoki ev. templomban tábla őrzi emlékét.