Duda villa

A Helyismeret wikiből
Írta: Schildmayer Ferenc

A XIX. század végén és a XX. század első évtizedében épült villák jelentős része nem jelent meg képes levelező lapokon. Érdekes, hogy amelyiket valamelyik nyomda kiadta a hosszú éveken át számtalan kiadást megélt. A címben említett villa sem található a kiadottak között, annak ellenére, hogy ismert birtok volt. Birtoklástörténetileg a következőket tudhatjuk meg, kiindulva az 1858 évi kataszteri iratok és térképek adataiból, amelyek az alábbiak.

1858 évi térkép részlet

A birtok tulajdonosa Segesdi József veszprémi lakós és részei a következők:

3826 helyrajzi szám   rét gyümölcsfákkal 109 négyszögöl
3827    "           " lakóépület 44 számú 37         "
3828    "           " rét gyümölcsfákkal, pincével 156       "
3829    "           " szőlő gyümölcsfákkal 2k.hold   1355     "

Összesen 3 katasztrális hold 57 négyszögöl

Az akkori almádi birtokviszonyok között nem túl nagy a birtok. Ennek ellenére három útról volt megközelíthető, mai nevükön Dugonics út, Pinkóci út és a Hunyadi út. Ez azért érdekes, mert az akkori utak valamennyien ma is léteznek. További változások:

1923 évi térkép részlet

- 1882. augusztus 27-én, az almádi telekkönyv megnyitásakor a birtokos Segesdi József özvegye született Pulai Julianna és kiskorú gyermeke Segesdi József. A birtok nagysága is változott 4 k.hold 556 négyszögölre növekedett vétel útján.

- 1898. augusztus 28-án eladásra kerül birtokból 1 k.hold 719 négyszögöl Duda Ferenc és felesége Livora Terézia számára - 1898. augusztus 28-án szintén eladásra kerül 1 k.hold 719 négyszögöl Kern Ferenc és felesége Livora Izabella

- 1901. május 25-én tett bejegyzés szerint: 1901. január 31-én kelt községi igazolás alapján, az ingatlanon újonnan épült 235 népsorszámú villa kitüntettetik

Előző adatból következően megállapítható, hogy a villa 1900-ban épült. Hozzá kell tenni, hogy ez nem tekinthető abszolút biztosnak, ugyanis nem egy esetben megjelent az újsághír, hogy X.Y villája a szezonra felépült, a telekkönyvben pedig néhány évvel későbbi bejegyzés utal erre. Lehet, hogy az akkori adózási szabályok miatt történtek ilyen esetek?

- 1902. július 9-én kelt bejegyzés szerint özvegy Kern Ferencné született Livora Izabella férje részét megörökölte.

- 1918. március 18-án történt bejegyzés szerint Duda Ferenc és felesége Livora Terézia megvették ezt a birtokrészt 3500 koronáért.

Nagyon sok adás-vétel és örökösödés történt a birtokkal kapcsolatban, méghozzá családon belül. Ezek egy része érdektelen az épülettel összefüggésben, ezért mellőzésre került.

A Balatonalmádi nagyközség házjegyzéke 1923. évi összeírása szerint a 123 új házszámú birtok Duda Ferenc (Ferenc fia), a 125/a új házszámú birtok pedig Duda Ferencé.

Balatonalmádi nagyközség kataszteri birtokíveinek 1923. évi listája is érdekes adatokat tartalmaz. Nevezetesen, a 125/a házszámú birtok Duda Ferenc tulajdona és a következő részekből áll. Kert 857 n.öl, rét 80 n.öl, szőlő 1 k.hold 736 n.öl, földadó mentes 151 n.öl. A 123 házszámú Duda Ferenc (Ferenc fia) tulajdona és kert 223 n.öl, szőlő 1 k.hold 623 n.öl. földadó fizetése alá nem tartozik 44 n.öl. Az épület által elfoglalt terület volt annak idején földadó mentes terület.

Az egykor 126/a házszámú, Duda-villaként ismert épület a Dugonics utca 24 szám alatt áll. Őrzi eredeti architektúráját, amit a néhány hete készült fényképek is igazolnak.

Forrás

Új Almádi Újság[1] 2007. (19. évf.) 5. sz. 7. p.

Külső hivatkozás

  1. Új Almádi Újság honlapja