Buday Lajos

A Helyismeret wikiből

BUDAY Lajos (Harta, 1879. szept. 8.-Bp.,?) rajztanár.

Élete

Tanulmányait a Székelyudvarhelyi Állami Reáliskolában végezte, a Budapesti Képzőművészeti Főiskolán 1899-ben kapott oklevelet. Első tanári munkahelye Turócszentmártonban volt, majd rövid időre Gyergyószentmiklósra helyezték. A Tapolcai Polgári Fiúiskolában 1901-től tanította a mértani, a szabadkézi rajzot és a szépírást. 1912. áprilisától olajfestészeti tanfolyamokat nyitott olyan tanulóknak kik a festőművészet iránt fogékonysággal bírnak. A tanfolyamokon készült alkotásokat kiállításon mutatták be. Szaktanári és osztályfőnöki teendői mellett rajz- és kézimunka-szertár őre, az Ifjúsági Segélyegylet vezetője volt. Aktívan részt vett a Tapolcai Leánypolgári Iskola létesítéséért folytatott küzdelemben, amiért 1910-től az iskola gondnokságába választották. 1914. októberétől katonai szolgálatot teljesített, betegsége miatt leszerelték és 1915 szeptemberében újra elkezdte a tanítást. 1918-ban a Nyíregyházi Férfi-tanítóképző Intézetbe, 1920-ban vezető tanárnak a Pápai Tanítóképzőbe helyezték. Sokat foglalkozott a rajzoktatás módszertani kérdéseivel. Több kulturális társaságnak, országos egyesületnek volt tagja. 1936-ban nyugdíjazták de óraadó tanárként még hosszú évekig tanított. Nyaranta keszthelyi villájában fogadta barátait, tanítványait. 1947-ben Rákosligeten élt.