Brodszky Ferenc

A Helyismeret wikiből

BRODSZKY Ferenc (Rákospalota, 1902. jan. 23.-Bp., 1974. nov. 18.) gordonkaművész, zenepedagógus, zenetörténész.

Élete

1928-ban a Budapesti Zeneművészeti Főiskolán szerzett oklevelet. 1923 és 1936 között az Újpesti Konzervatóriumban és két magán-zeneiskolában tanított. 1930-tól, évtizedekig hangversenyezett, főként a régi zene korhű előadását szorgalmazta. 1934-től a Veszprémi Zeneiskola igazgatója, de tanított Székesfehérvárott, Szombathelyen és Győrben is. 1942 után ismét a fővárosban élt. Először a Fodor Zeneiskolában titkárként dolgozott, majd 1966-ig a Fővárosi Zeneiskolában tanított. Szerkesztette a Thesaurus Musicus c. sorozatot, írásai jelentek meg az Új Zenei Szemle c. folyóiratban.

Művei

  • Klasszikusok gitárra.
  • Régi zene mélyhegedűre zongorakísérettel.
  • A veszprémi vigyázótorony hangjátékának ismertetése. = Veszprém megyei város zeneiskolája évkönyve az 1938-1939. tanévről. Veszprém, 1939.
  • A Veszprémvármegyei Zenetársaság 1823-1832. = Dtli. Szle, 1941. 1-2. sz.
  • A veszprémi Harmónia története. Veszprém, 1940.
  • Johann Strauss életének krónikája. Bp., 1966.
  • Ha Bach naplót írt volna. (HAMMERSCHLAG János művének közreadása.) Bp., 1958.

Irodalom

  • RAICS István: ~ emlékezete. = Muzsika, 1975. 5. sz.