Brisits Frigyes Ervin

A Helyismeret wikiből
Brisits Frigyes Ervin.jpg

BRISITS Frigyes Ervin (Máza, 1890. márc. 4.-Vác, 1969. dec. 7.) tanár, irodalomtörténész.

Élete

Az 1934-1949-es években az MTA levelező tagja. A ciszterciek zirci rendházában tanult. Budapesten a Szent Imre Gimnázium tanára, 1939 és 1948 között igazgatója, közben a budapesti egyetem magántanára. 1957-ben megszerezte az irodalomtudományok doktora címet. 1919 és 1926 között szerkesztette a Magyar Középiskola c. lapot, irodalmi olvasókönyvet írt. Jelentősek Vörösmarty-kutatásai. Összefoglaló irodalomtörténeti munkája: A magyar irodalom története a 19. sz. első felében.

Művei

  • Sziklay János írói egyénisége. Bp., 1927.
  • Vörösmarty Mihály és az Akadémia. Bp., 1937.
  • Babits Mihály. Bp., 1941.

Irodalom

  • SZAUDER József: ~ (1890-1969). = ItK, 1970. 2. sz.