Bresztyenszky Adalbert (Béla) Antal

A Helyismeret wikiből
Bresztyenszky Adalbert (Bela) Antal.jpg

BRESZTYENSZKY Adalbert (Béla) Antal, Briestanszky Béla (Németpróna, 1786. augusztus 5. - Tihany, 1850. február 15.) tanár, bencés apát.

Élete

1836-tól az MTA levelező tagja. 1803-ban lépett a Szent Benedek-rendbe. Középiskoláit Székesfehérvárott végezte. 1804-ben Győrött filozófiát, 1806-ban Pannonhalmán teológiát tanult. 1810-ben szentelték pappá és ettől az évtől a győri gimnázium tanára, majd 1815-től a győri akadémián matematikát tanított. 1826-tól tagja a Jénai Minerológiai Társaságnak. 1838. február 3.-tól, haláláig tihanyi apát. Latin nyelven írt matematikai értekezéseivel hírnevet szerzett. Megkísérelte a magyar matematikai nyelv megalkotását. Behatóan foglalkozott ásványtannal is. Főleg tankönyveket írt. Tihanyi apátként sokat tett a környék (főleg Balatonfüred) szellemi és gazdasági fejlesztéséért. Apátsága alatt Balatonfüreden, a fürdőtelepen megépült a kerek-templom, melyet 1846. május 16-án szentelt fel. Elkezdte a Balaton lecsapolását és a tagosítási munkálatokat, valamint az apátságba a vízvezeték bevezetését. Meghonosította Tihanyban a selyemhernyó-tenyésztést. (Halála évszáma: Magyar életrajzi lexikon, Szinnyei 1851.)

Művei

  • Lectiones academicae ex mathesi ...Győr, 1819.
  • Elementae arithmeticae generalis seu algebrae. Győr, 1824.
  • Elementa matheseos purae in usum academiarum. 1-2. Köt. Buda, 1829-1830.

Irodalom

  • JALSOVITS Alfréd: A tihanyi apátság története. Pécs, 1889.
  • MATTYASOVSZKY Kasszián: Bresztyenszky Adalbert Antal élete. Győr, 1909.
  • A Pannonhalmi Szent Benedek Rend története. 11.