Brenner Lőrinc - 2. rész

A Helyismeret wikiből
Írta: Schildmayer Ferenc

Brenner Lőrinc, mint említés történt róla, veszprémi építőmester volt, és ezt a tevékenységét folytatta Almádiban is. Erre vonatkozóan a korabeli hetilapokból, valamint a telekkönyvekből kaphatunk adatokat. Elsőként, az 1874-ben vásárolt saját háza bővítését kell megemlíteni, majd az 1877-ben megépített nyolc fürdőbódét. A következőkben tekintsük át Brenner Lőrinc Almádiban végzett építési tevékenységét, a napjainkban is létező épületek tükrében.

Szent Margit-kápolna. 1883. január 17-én Brenner Lőrinc veszprémi lakásába, "egy szent cél" érdekében, meghívott több veszprémi lakost. Javaslatára elhatározták, hogy Almádiban egy kápolnát építenek. Almádiban ez időben nem volt templom, Vörösberénybe jártak a hívek misére. A jelenlévők mindegyike jelentős felajánlást tett, bizottságot alakítottak a mielőbbi megvalósítás érdekében. A bizottság elnökévé és ideiglenes pénztárosává Brenner Lőrincet választották, A munkát megkezdték és 1884, július 13-án - óriási érdeklődés mellett - Kisovics József apátkanonok felszentelte a kápolnát. (UAU 2006/V-VIII.)

Brenner-villa (Borbála lak). A szőlőbirtokot a rajta levő épülettel 1874. október 8-án vásárolta meg Brenner Lőrinc és neje, Sebestyén Borbála. Többszöri bővítéssel 1910-ben nyerte el mai képét, ekkor építették hozzá az egyedi motívumokban gazdag, fa szerkezetű teraszt. Baross Gábor u 61. sz. alatt áll az épület. (UAU 1996/VIII.)

Bérház, Almádi első szállodája. Az 1883-ban alapított Almádi Fürdő Rt. - a Hattyú vendéglő bővítése mellett - elhatározta egy hatszobás "bérház" építését, amelyik szállodaként fog működni. Az épületet Brenner Lőrinc építőmester cége építette, átadására 1888. június 15-én került sor. Az épület szinte változatlanul áll a Bajcsy-Zsilinszky u. 50 sz. alatt. (UAU 1999/I.)

Koszorús-villa. Telekkönyvi adatok szerint Brenner Lőrinc 1895. április 27-én vette meg a szőlőbirtokot, majd 1899. szeptember 6-án eladta. Ugyanezen a napon van bejegyezve a rajta épült ház is. A Szabadság u. 15. szám alatt álló épületet 1895 és 1899 között építette Brenner Lőrinc. (UAU 1998/XII.)

Kutassy-villa. Brenner Lőrinc 1874-ben vett szőlőbirtoka, telekkönyvi bejegyzés szerint 1894. augusztus 29-én, megosztásra került. A létrejött új telken álló épület építési időpontja nem ismert, azonban 1899-ben kiadott képes levelezőlapon már szerepel. Feltehetően a megosztás az építés érdekében történt és minden valószínűség szerint Brenner Lőrinc építette a szomszédos, korábban az ő tulajdonában volt telken álló épületet. A Bajcsy-Zsilinszky u. 56. sz. alatt álló épület őrzi eredeti architektúráját.

A fentebb ismertetetteken kívül, bizonyára van, inkább volt, még olyan épület Almádiban, amit Brenner Lőrinc veszprémi építőmester épített. Erre további kutatások adhatnak választ.

Kapcsolódó cikkek

Forrás

Új Almádi Újság[1] 2009. (21. évf.) 6. sz. 6. p.

Külső hivatkozás

  1. Új Almádi Újság honlapja