Braun Zsigmond

A Helyismeret wikiből

BRAUN Zsigmond (Herzogenburg, Ausztria, 1660. márc. 15.-1716. ápr. 4.) szerzetes, apát.

Élete

1695-től 1716-ig lilienfeldi apát. 1697-ben a király kinevezte zirci apátnak és kötelezte, hogy állítsa helyre az apátságot. Zirc ekkor még teljesen lakatlan. A megbízást az apátság adósságainak növekedése és a nagy távolság miatt nem vállalta. Felvette a kapcsolatot Kalert Henrik heinrichaui apáttal, és térítés ellenében átengedte Zircet nekik. 1700-ban I. Lipót hozzájárult a szerződéshez.

Irodalom

  • A kiváltságos Ciszterci Rend zirci, pilisi, pász-tói, szentgotthárdi egyesített apátságainak névtára az 1910-1911. iskolai évre. Bp. 1910.
  • ALPÁR Lucián: A zirci apátság függetlenítésének kérdése. Bp., 1942.
  • HERVAY F. Levente: A Ciszterci Rend története Magyarországon. = LÉKAI Lajos: A ciszterciek. Bp., 1991.