Branda de Castillione

A Helyismeret wikiből

BRANDA de Castillione (14-15. század) r. k. püspök.

Élete

XXIII. János pápa György püspök távolléte miatt De Castillione Branda pienzei püspököt, a római Szent Klemente-egyház bíbornokát, magyarországi pápai követet 1412. szeptember 1-jén a Veszprémi Egyházmegye kezelőjévé tette. A címről csak György halála után, 1424-ben mondott le.

Irodalom

  • A veszprémi püspökség római oklevéltára. - Monumenta romana episcopatus Veszprimiensis. (Szerk. összeáll.: Fraknói Vilmos, Lukcsics József). 1-6. köt. Bp. 1896–1907.