Bozóky Endre

A Helyismeret wikiből

BOZÓKY Endre, bozóki (Sümeg, 1863. nov. 1.-Bp., 1925. márc. 7.) tanár.

Élete

1886-ban szerezte meg tanári diplomáját. A Pozsonyi Főreáliskola, majd a Budapesti I. Kerületi Állami Főgimnázium tanára, 1906-tól az Országos Közoktatási Tanács titkára, később igazgatója, 1924-től főigazgatója. 1901-ben, iskolájában meghonosította (mint rendkívüli tantárgyat) a fizikai gyakorlatokat. 1908-tól középiskolai igazgató. Tőle származik az első magyar nyelvű útmutatás az iskolai fizikai gyakorlatokhoz. Számos fizika-módszertani és iskolapolitikai cikke jelent meg az Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlönyben.

Művei

  • Útmutatás a Physikai Gyakorlatokhoz. 1903.
  • Középiskolai fizikai gyakorlatok. 1906.
  • A világháború tanulságainak felhasználása mennyiségtan-természettan tanításunkban. Bp., 1917.

Irodalom

  • A budapesti...Verbőczy reálgimnázium összes tanárainak...lexikona. Bp., 1927.