Bosnyák István

A Helyismeret wikiből

BOSNYÁK István, magyarbéli (Magyarbél? 1606.-Nagyszombat, 1644. szept. 23.) r. k. püspök, főispán.

Élete

Bécsben és Rómában tanult. Teológiából doktorátust szerzett. 1635-ben már esztergomi kanonok, három évvel később pedig sasvári főesperes, pécsi püspök, királyi tanácsos. 1640-től veszprémi püspök és megyei főispán, egy évvel később átvette a csanádi és a nyitrai egyházmegyék irányítását is. Építtette a veszprémi székesegyház régi Szent Mihály-főoltárát. 1643-ban Sümeg mezővárosnak kiváltságlevelet adott. (Fraknói szerint veszprémi püspökké 1642. november 21-én nevezték ki, Nyitrára pedig 1644. június 24-én helyezték át.)

Irodalom

  • A veszprémi püspökség római oklevéltára. - Monumenta romana episcopatus Veszprimiensis. (Szerk. összeáll.: Fraknói Vilmos, Lukcsics József). 1-6. köt. Bp. 1896–1907.
  • Veszprémi egyházmegye névtára. Veszprém, 1975.