Borss Dániel

A Helyismeret wikiből

BORSS Dániel (Vác, 1738-Márianosztra, 1773. dec. 7.) szerzetes, író.

Élete

Tanított Pápán és Sátoraljaújhelyen. Tanítványai előadták az Omnia vincit Amor és farsangkor a Bakhus c. darabokat. Némelyek ezek szerzőségét is neki tulajdonítják. 1767-ben Acsára, három év multán Nagyváradra került hitszónoknak. Egy szentbeszédét 1772-ben, Nagyszombatban kinyomtatták.

Irodalom

  • VÁLI Béla: Magyar népszínmű a 18. századból. = Figyelő, 1884.