Borsóthy Péter

A Helyismeret wikiből

BORSÓTHY Péter (1700 körül-Veszprém, 1758. nov. 10.) r. k. plébános.

Élete

Születési helye és ideje ismeretlen. 1747-ben 47 évesnek és 22 éves papnak mondta magát. 1728-tól mezőkomáromi plébános. Kerületi esperesként 1747. január és 1749. május között Bíró Márton püspök meghatalmazása alapján kánonilag végiglátogatta a székesegyházi főesperesség plébániáit. A vizsgálat eredményéről nagy fólió kötetben számolt be. 1757-ben tiszteletbeli kanonoki címet kapott.