Boros Lajos

A Helyismeret wikiből

BOROS Lajos (Szakony, 1914. aug. 23.-Somlószőlős, 1996. okt. 24.) ev. lelkész.

Élete

Földműves szülők gyermekeként Sopronban járt gimnáziumba, majd a teológiát is ott végezte. Fél évet a protestáns Kolozsvári Teológiai Intézetben töltött. 1938-ban avatták lelkésszé Győrött. Segédlelkész Keszthelyen, majd Pápán. Ezután Takácsiba helyezték helyettes lelkésznek, rábízva, hogy önálló gyülekezetté szervezze a közösséget. Munkája eredményeként épült fel az iskola és a kultúrház. 1953-ban került Somlószőlősre, ahol 1994. augusztusáig lelkészkedett. Kezdeményezésére épült itt az emeletes parókia, renováltatta a templomot, és orgonát építtetett.

Irodalom

  • Evangélikus Élet, 1996. nov. 24. - Somló-vidék, 1996. dec. 2.