Bornemissza Pál

A Helyismeret wikiből

(Pécs, 1499. jan. 10.-Nyitra, 1579. dec. 14.)

R. k. püspök. Előbb budai prépost és királyi tanácsos Ferdinánd pártján.

Élete

1549-től veszprémi, 1553-tól erdélyi püspök. 1552-ben, amikor Veszprémet elfoglalta a török, székhelyét Sümegre tette át. 1566-ban Gyulafehérvárt, püspöki székhelyét átadta az ostromló erdélyi csapatoknak és elhagyta az erdélyi fejedelemséget. Ezzel másfél évszázadra megszűnt az erdélyi r. k. püspökség. Könyv- és műkincsgyűjtő volt, Istvánffy Miklós és Zámboki János mentora. Kortörténeti írásai és más kéziratai elvesztek.

Művei

  • Statuta synodalia ecclesiae Nitriensis anni 1494. Bécs, 1560.

Irodalom

  • VÁGNER József: A Nyitra egyházmegyei papság irodalmi működése. = M. Sion, 1890. 4-5. sz.
  • ENTZ Géza: A gyulafehérvári székesegyház. = BARTONIEK Emma: Fejezetek a 16-17. századi magyarországi történetírás történetéből. Bp. 1975.
  • Vpi. egyhmegy. névt.