Borbás Vince

A Helyismeret wikiből

BORBÁS Vince, dejtéri (Ipolylitke, 1844. júl. 29.-Kolozsvár, 1905. júl. 17.) botanikus, tanár.

Élete

A magyar flóra és növényföldrajzi kutatás korszerűsítője. Középiskolába Egerben járt. 1871-ben a budapesti tudományegyetemen szerzett oklevelet, 1874-ben bölcsészdoktor. A budapesti és a kolozsvári egyetemen tanított. Rendkívül termékeny kutató, 1870 és 1905 között több mint nyolcszáz tudományos közleménye jelent meg, mintegy kétezer új növényalakot írt le és nevezett meg, ezek nagy része ma is érvényes. Számos növényfajt és a Borbásia c. folyóiratot nevezték el róla. Tudományos munkásságával jelentős nemzetközi tekintélyt szerzett, számos művét fordították idegen nyelvekre. A Bakony és a Balaton flórájával 30-nál több tanulmányban foglalkozott. A Balaton első ökológiai kutatója, felhívta a figyelmet a tavat veszélyeztető tényezőkre is. Balatoni flóraművében, 1900-ban fogalmazta meg a magyar növényvilág keletkezésének elméletét, amelyet Rapaics Raymund Ősmátra-elméletetnek nevezett el.

Művei

  • Budapestnek és környékének növényzete. Bp., 1879.
  • A magyar birodalom vadon termő rózsái. Bp., 1880.
  • Vasvármegye növényföldrajza és flórája. Szombathely, 1888.
  • Magyarország flórájának tagosulása. Bp., 1898.
  • A Balaton tavának és partmellékének növényföldrajza és edényes növényzete. Bp., 1900.

Irodalom

  • GOMBOCZ Endre: A magyar botanika története. Bp., 1936.
  • BOROS Ádám: Megemlékezés ~ről, születésének százéves évfordulója alkalmából. = Botan. Közlem, 1944. 41. sz.
  • Évfordulóink a műszaki és természettudományokban. Bp., 1994.