Bolla Sándor

A Helyismeret wikiből
Bolla Sandor.jpg

BOLLA Sándor (Egeralja, 1902. - Ajka, 1979. június 7.) költő, gazdálkodó.

Élete

Közbirtokos nemesi családból származott. Csak elemi iskolába járt. Érdeklődése már gyermekkorában az irodalom, a költészet felé fordult. Első verse 1926-ban a Keresztény Család című lapban jelent meg Három árva címmel. Költeményei szülőföldje környékén megjelenő lapokban, antológiákban láttak napvilágot. Fő témái a hazaszeretet, isten és ember kapcsolata, a természet, a szerelem és a halál. A népies-nemzeti költészet hagyományait követte. Az 1930-as években az adorjánházai gazdakör könyvtárát kezelte. A politikában végbement változások miatt csak 1942-ig publikált. 1945 után a fellelhető források alapján megírta az adorjánházai egyházközség történetét. 1954-től egyházmegyei tanácsbíró, a református gyülekezet gondnoka. Néprajzi és helytörténeti gyűjtőmunkát végzett.

Művei

  • Hőseink ligetében. Celldömölk.
  • Százhúros hegedű. 1934. (Dunántúli Koszorú, 1935. 3.)

Irodalom

  • NAGY Lajos: Bolla Sándor (1902-1979). = Beharangozás: Bolla Sándor versei. 1984. (Kézirat.)